Szkolenie dla dla Rady oraz pracowników biura Stowarzyszenia

W dniu 29 czerwca 2016r. w Ratuszu w Pyskowicach (ul. Rynek 1) odbędzie się Szkolenie dla Rady oraz pracowników biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  „Leśna Kraina Górnego Śląska”:

„Podstawy prawne funkcjonowania LGD oraz metodyka oceny i wyboru operacji do finansowania przez LGD w ramach LSR 2014-2020”

 Harmonogram szkolenia


Przeczytaj także