Doradztwo w czasie trwania naboru i ostatni dzień składania wniosków!

Pragniemy Państwa poinformować, że 23 luty 2017 r. (czwartek) jest ostatnim dniem doradztwa, za które można otrzymać punkty zgodnie z kryterium nr 6 w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru operacji.

24 i 27 lutego br. (piątek i poniedziałek) nie przyjmujemy na doradztwo w Biurze LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska" ze względu na koniec naborów wniosków, który przypada na 27 lutego 2017 roku. Informacje telefoniczne będą udzielane w miarę możliwości i dyspozycyjności pracowników zaangażowanych w przyjmowanie wniosków.
 
Termin składania wniosków mija w dniu 27 lutego 2017 r. o godz. 15.00. Wnioski, które nie zostaną zarejestrowane do godz. 15.00 - nie zostaną przyjęte w ramach ogłoszonych naborów wniosków. Ponadto zaznaczamy, że w celu przyjęcia wniosku konieczne jest zweryfikowanie ilości załączników oraz potwierdzenie zgodności z oryginałem kopii dokumentów, co wydłuża czas rejestracji wniosku. Zalecamy więc, aby nie zwlekać ze złożeniem wniosku do ostatniego dnia naboru. Przypominamy, że po złożeniu wniosku do LGD nie ma możliwości uzupełniania dokumentów czy wprowadzania jakichkolwiek zmian we wniosku lub załącznikach na poziomie LGD.

Przeczytaj także