Podsumowanie naborów 01/2017 oraz 02/2017

W dniu 27 lutego 2017r. zakończyliśmy nabory wniosków 01/2017 oraz 02/2017.

W ramach naboru 01/2017 z zakresu tematycznego: Rozwój działalności gospodarczych wpłynęło 18 wniosków.

W ramach naboru 02/2017 z zakresu tematycznego: Podejmowanie działalności gospodarczych wpłynęło 21 wniosków.

Jednocześnie informuje, że została rozpoczęta weryfikacja wstępna operacji dokonywana przez pracowników Biura LGD. Wnioski, które przejdą pozytywnie weryfikację wstępną podlegają weryfikacji zgodności operacji z LSR i Programem. W następnej kolejności, wnioski, które przejdą pozytywnie weryfikację zgodności operacji z LSR i Programem podlegają wyborowi operacji do dofinansowania na podstawie lokalnych kryteriów wyboru dokonywanemu przez Radę.

Przeczytaj także