Zakwalifikowanie do II etapu naboru na wolne stanowisko!

Działając w oparciu o Regulamin naboru na wolne stanowisko pracy w Biurze Stowarzyszenia LGD „,Leśna Kraina Górnego Śląska” informujemy, że w wyniku weryfikacji ofert złożonych w zakończonym w dniu 22 marca 2017 r. naborze na stanowisko pracy - Specjalista ds. rozwoju, monitoringu i ewaluacji do II etapu zakwalifikowane zostały osoby:

  1. Pani Monika Knopik zam. Lubliniec
  2. Pani Karina Ulfik zam. Tarnowskie Góry
  3. Pani Aleksandra Cyroń zam. Lubliniec.

Kandydaci znajdujący się na tej liście zostaną poinformowani o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Przeczytaj także