Dziękujemy za udział w szkoleniu!

W dniach 3-4 lipca 2017r. w Ustroniu odbyło się dwudniowe szkolenie dla członków organu decyzyjnego, Zarządu oraz pracowników biura LGD pt.: ,,Zasady prawidłowej realizacji i rozliczenia operacji w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w szkoleniu.

Przeczytaj także