Podsumowanie naboru 03/2017

W dniu 28 września 2017r. zakończyliśmy nabór wniosków 03/2017.

W ramach naboru 03/2017 z zakresu tematycznego: Podejmowanie działalności gospodarczej wpłynęło 38 wniosków (1 wycofano).

Jednocześnie informuję, że została rozpoczęta weryfikacja wstępna operacji dokonywana przez pracowników Biura LGD. Wnioski, które przejdą pozytywnie weryfikację wstępną, podlegają weryfikacji zgodności operacji z LSR i Programem. W następnej kolejności wnioski, które przejdą pozytywnie weryfikację zgodności operacji z LSR i Programem podlegają wyborowi operacji do dofinansowania na podstawie lokalnych kryteriów wyboru dokonywanemu przez Radę.

Przeczytaj także