Podpisano list intencyjny w sprawie utworzenia klastra!

Dnia 13 października br. w Tworogu nastąpiło podpisanie listu intencyjnego w sprawie zawiązania Klastra Energii. Dokument ten został podpisany przez Prezesa LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska", jako inicjatora klastra energii, a także przez przedstawicieli gmin, na terenie których będzie działał klaster, czyli: wójta Gminy Kochanowice; wójta Gminy Krupski Młyn; wójta Gminy Pawonków; wójta Gminy Tworóg; zastępcę wójta Gminy Zbrosławice.

 

List intencyjny

Przeczytaj także