Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

Zarząd LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”, które odbędzie się w dniu 30 listopada 2017 roku w Pawonkowie w Świetlicy Społeczno-Kulturalnej przy ul. Skrzydłowickiej 5, I termin godz. 13:00, II termin godz. 13:15.

Porządek obrad

Propozycja zmiany Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność lokalną na lata 2016 – 2022 znajduje się na Naszej stronie internetowej (http://lesnakrainalgd.pl/aktualnosci/226/konsultacje-spoleczne-dot--strategii-rozwoju-lokalnego-kierowangeo-przez-spolecznosc-na-lata-2016-2022).

Propozycja zmiany Lokalnych kryteriów wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020, wraz z procedurą ustalania i zmiany kryteriów znajduje się na Naszej stronie internetowej (http://lesnakrainalgd.pl/aktualnosci/224/konsultacje-spoleczne-dot--lokalnych-kryteriow-wyboru-operacji-w-ramach-poddzialania-,,wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc-objetego-prow-2014-2020,-wraz-z-procedura-ustalania-i-zmiany-kryteriow).

Propozycja zmiany Procedury oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD znajduje się na Naszej stronie internetowej (http://lesnakrainalgd.pl/aktualnosci/225/konsultacje-spoleczne-dot--procedury-oceny-i-wyboru-operacji-w-ramach-poddzialania-,,wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc-objetego-prow-2014-2020-realizowanych-przez-podmioty-inne-niz-lgd).

Projekty uchwał są dostępne do wglądu w Biurze Naszego LGD.

Przeczytaj także