Dziękujemy za udział w spotkaniu informacyjno-szkoleniowym!

29 listopada 2017 r. w Urzędzie Miasta w Kaletach odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla Beneficjentów z zakresu tematycznego:

  • P.2.1.1 Budowa lub modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej,
  • P.2.1.2 Promocja obszaru jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku i rekreacji,
  • P.2.2.3 Zachowanie, utrwalenie i promocja dziedzictwa lokalnego w tym lokalnych produktów i usług.

Uczestniczyło w nim ponad 40 osób. Dziękujemy za udział.

Przeczytaj także