Wolontariusz Roku 2017 Powiatu Lublinieckiego, czyli Członek Rady LGD Pani Renata Piosek!

Pani Renata Piosek jest prezesem Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Lisowice, członkiem rady Lokalnej Grupy Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”, członkiem pierwszego zarządu Lokalnej Grupy Działania „Spichlerz Górnego Śląska” oraz liderem grupy „Odnowy Wsi” Lisowice. Angażuje się we wszystko, co dzieje się w Lisowicach. Jej zasługą jest realizacja projektu „Nasza świetlica”, dzięki któremu dzieci mogą ciekawie spędzać czas, zaangażowana była w projekt adaptacji starej szkoły z przeznaczeniem na przedszkole oraz projekt modernizacji budynku wielofunkcyjnego na potrzeby Lokalnego Centrum Społeczno-Kulturalnego.
Dzięki zaangażowaniu Pani Renaty, Lisowice zdobyły II miejsce w konkursie pt. "Piękna wieś województwa śląskiego" w kat. "Najlepsze przedsięwzięcie" i I miejsce w kat. ."Najlepsza strona internetowa". Za zdobyte nagrody pieniężne w tym konkursie ufundowano urządzenia na plac zabaw i przenośne nagłośnienie, które służą mieszkańcom Lisowic. Pani Renata zajmowała się również projektami związanymi z budową boiska, budową i oznakowaniem szlaku turystycznego „Lisi szlak”, budową placu zabaw dla dzieci, siłowni na wolnym powietrzu. Poza tym prowadzi grupę teatralną dzieci i młodzieży „Radośni” i jest zaangażowana w wiele innych projektów, które bez jej udziału z pewnością nie zakończyłyby się sukcesem.

Przeczytaj także