Zapytania ofertowe na organizację wizyty studyjnej

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie ofert cenowych na organizację Wyjazdu Studyjnego w zakresie:

  1. Kompleksowa organizacja wyjazdu studyjnego
  2. Usługa transportowa - transport uczestników wyjazdu studyjnego do miejsca docelowego oraz powrót (planowane miejsce docelowe: Sandomierz)
  3. Ubezpieczenie uczestników Wyjazdu studyjnego

Wyjazd studyjny organizowany będzie w ramach realizacji Projektu współpracy pn. „Stwórzmy Razem Markę Lokalną” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Szczegóły w załączonych zapytaniach ofertowych:
1. Kompleksowa organizacja wyjazdu studyjnego:
           ZAPYTANIE OFERTOWE

                  ZAŁĄCZNIK DO ZAPYTANIA

2. Usługa transportowa - transport uczestników wyjazdu studyjnego do miejsca docelowego oraz powrót (planowane miejsce docelowe: Sandomierz):
           ZAPYTANIE OFERTOWE

              ZAŁĄCZNIK DO ZAPYTANIA

3. Ubezpieczenie uczestników Wyjazdu Studyjnego
              ZAPYTANIE OFERTOWE

                ZAŁĄCZNIK DO ZAPYTANIA

Przeczytaj także