Zapytanie ofertowe na wykonanie filmu promocyjnego z realizacji projektu współpracy "Stwórzmy Razem Markę Lokalną"

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie ofert cenowych na: wykonanie filmu promocyjnego z realizacji projektu współpracy.

Film promocyjny realizowany  będzie  w ramach Projektu współpracy „Stwórzmy Razem Markę Lokalną” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”  w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 

 

Szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowym:
ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAŁĄCZNIK DO ZAPYTANIA

Przeczytaj także