Informacja o anulowaniu zapytania ofertowego na: Kompleksową organizację wyjazdu studyjnego

Informujemy, że z powodu błędów formalnych  w zapytaniu ofertowym nr 03/2018/SRML z dnia 05.03.2018 Zarząd Stowarzyszenia LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska" postanowił unieważnić przedmiotowe zapytanie ofertowe.

W najbliższym czasie zostanie ogłoszone nowe zapytanie ofertowe w przedmiotowym zakresie.

Przeczytaj także