Zapytanie ofertowe na wykonanie gadżetów promocyjnych z nadrukiem.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie ofert cenowych na: wykonanie gadżetów promocyjnych z nadrukiem.

Zamówienie realizowane będzie w ramach Projektu współpracy „Stwórzmy Razem Markę Lokalną” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”  w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 

Szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowym:

Zapytanie ofertowe nr 10/2018/SRML:
ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAŁĄCZNIK DO ZAPYTANIA

WZORY LOGOTYPÓW

 

Zapytanie ofertowe nr 11/2018/SRML:
ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAŁĄCZNIK DO ZAPYTANIA

WZORY LOGOTYPÓW

Przeczytaj także