Zapytanie ofertowe na kompleksową organizacje wyjazdu studyjnego

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie ofert cenowych na: kompleksową organizację wyjazdu studyjnego.
Zamówienie realizowane będzie w ramach Projektu współpracy „Stwórzmy Razem Markę Lokalną” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”  w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowym:

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAŁĄCZNIK DO ZAPYTANIA

Przeczytaj także