Zobowiązania dot. informowania o uzyskanym wsparciu w ramach PROW 2014-2020

Przypominamy, iż wszyscy Beneficjenci PROW 2014-2020 zgodnie z  umową o dofinansowanie są zobowiązani do informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW. Unia Europejska wymaga informowania opinii publicznej i wszystkich zainteresowanych, że przedsięwzięcia współfinansowane ze środków EFRROW mogły zostać zrealizowane właśnie dzięki unijnej pomocy finansowej.

Niezależnie od wysokości kwoty operacji obowiązkiem jest zamieszczenie informacji na stronie internetowej w okresie realizacji operacji - jeżeli beneficjent posiada stronę internatową. Osoby, których nie dotyczą wymogi zawarte w księdze wizualizacji znaku PROW 2014-2020, tzn. Beneficjenci, dla których całkowite wsparcie publiczne dla operacji nie przekracza 50 tyś. euro i nie posiadają swojej strony internetowej, powinni zgodnie z umową poinformować o uzyskanym w ramach PROW wsparciu, co będzie weryfikowane na miejscu podczas kontroli ze strony Instytucji Wdrażającej program.

Pozostali Beneficjenci, którzy posiadają swoją stronę internetową lub których całkowite wsparcie publiczne przekracza 50 tyś euro, powinni zastosować zapisy ww. Księgi wizualizacji znaku PROW 2014-2020- wymogi dot. m.in. umieszczenia w miejscu realizacji operacji plakatów/tablic lub banerów - w zależności od wysokości uzyskanego dofinansowania. Bardzo prosimy o zapoznanie się z zapisami księgi, jak również zapisami umowy dotyczącymi tego wymogu. Przypominamy, że wspomniane zobowiązania są weryfikowane przez instytucje dokonujące kontroli projektów.

Konsekwencje niestosowania się do obowiązków określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 określone zostały w umowach zawieranych z beneficjentami.

Na podanej poniżej stronie internetowej znajduje się Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020

http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Zmiana-Ksiegi-wizualizacji-znaku-PROW-2014-2020

Przeczytaj także