Powstał Klaster Energii "Zielona Energia Leśnej Krainy"

10 kwietnia br. podczas konferencji Klastra Energii w Zbrosławicach nastąpiło uroczyste podpisanie Porozumienia o utworzeniu Klastra Energii "ZIelona Energia Leśnej Krainy". Na dokumencie złożyli podpisy przedstawiciele Stowarzyszenia LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska" oraz Gmin: Kochanowice, Zbrosławice, Krupski Młyn, Tworóg i Pawonków. Przyjęto załączony do porozumienia regulamin klastra i od tego dnia weszło w życie założenie o inicjatywie klastrowej.

Wydarzenie to poprzedzone było miesiącami wspólnych prac i konsulatcji, które zmierzały do zawiązania Klastra. 10 kwietnia 2018r. stał się zatem bardzo ważnym dniem dla Klastra Energii "Zielona Energia Leśnej Krainy” będącego inicjatywą, która niesie za sobą bardzo szeroki wachlarz korzyści dla naszego regionu. Od teraz możemy podjąć realną walkę z niską emisją. Staniemy się terenem o wielkim potencjale, który jest nowoczesny i nie boi się wyzwań. Jest to kolejny krok w walce o zadbane i czyste środowisko oraz poprawę jakości życia mieszkańców.

Podczas trwania konferencji nt. Klastrów Energii, została przedstawiona prezentacja dotycząca walki z niską emisją, jako jedno z podstawowych działań Klastra Energii "Zielona Energia Leśnej Krainy”. Prezentację przedstawił Pan Witold Czyż, kierownik Referatu Promocji Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,  zajmującego się kampanią społeczną pt. "MOGĘ! zatrzymać SMOG w województwie Śląskim". Kolejnym punktem spotkania była Prezentacja pokazująca "dobre praktyki", czyli doświadczenia i sukcesy działań Klastra Energii "Przyjazna energia w Powiecie Gliwickim” – prezentacja została przedstawiona przez Koordynatora Klastra Gliwickiego, Pana Józefa Kruczek. Podczas trwania konferencji goście mogli porozmawiać z osobami odpowiedzianymi za sprzedaż oraz przyłączenia w "Tauron Dystrybucja". Delegacja chętnie służyła pomocą i doradztwem w każdej kwestii związanej z energią elektryczną. Następnie Piotr Leksy, Prezes Stowarzyszenia LGD "Leśna Kraina Górngo Śląska", omówił dotychczas podjęte działania związane z utworzeniem Klastra. Na koniec spotkania nastąpiło uroczyste podpisanie Porozumienia.
Serdecznie dziękujemy zaproszonym gościom za przybycie i współpracę.

 

 

Przeczytaj także