Zapytanie ofertowe na wykonanie folderu produktów i usług lokalnych

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie ofert cenowych na wykonanie folderu produktów i usług lokalnych.

Zamówienie realizowane będzie w ramach Projektu współpracy „Stwórzmy Razem Markę Lokalną” w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”  w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowym:
ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAŁĄCZNIK DO ZAPYTANIA

 

Przeczytaj także