Szkolenie pt. "Monitoring i ewaluacja Lokalnej Strategii Rozwoju"

W dniach 24-25 września 2018 roku członkowie Rady i Zarządu LGD oraz pracownicy biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” wzięli udział w wyjeździe, którego celem było uczestnictwo w szkoleniu pt. "Monitoring i ewaluacja Lokalnej Strategii Rozwoju" .

Szkolenie odbyło się w Ustoniu, a przeprowadził je Pan Michał Marciniak. Przebiegało ono w bardzo miłej atmosferze. Uczestnicy brali czynny udział w licznych dyskusjach i pracach w grupach. Do dodatkowych punktów wyjazdu należało podsumowanie pracy Organów LGD przez pracownika biura oraz prezentacja przedstawiciela Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego dotycząca aktualnego stanu wdrożenia RLKS w woj. śląskim i oczekiwń naszego Urzędu Marszałkowskiego w stosunku do Lokalnych Grup Działania w przedmiocie ewaluacji i oceny wdrożenia LSR w związku z osiąganiem tzw. kamieni milowych realizacji lokalnej strategii rozwoju.
Bardzo dziękujemy wszystkim za uczestnictwo w szkoleniu!

Przeczytaj także