Zapytanie ofertowe 01/2018

Stowarzyszenie LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska" ogłasza konkurs ofert na przeprowadzenie Kompleksowej usługi badania ewaluacyjnego mid-term Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”. Poniżej ogłoszenie o konkursie i formularz ofertowy z pozostałymi załącznikami. Oferty można przesłać do dnia 26.11.2018 r. do godz. 10:00.

Ogłoszenie 01/2018

Formularz ofertowy

Zał. 2, 3

Zał. 4, 5, 6

Przeczytaj także