SKŁADKI CZŁONKOWSKIE ZA 2019R.

Zgodnie z postanowieniami Uchwały Zarządu Stowarzyszenia LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska" nr 7/2015 z dnia 20.05.2015r. (§ 2 pkt 1 i 2 uchwały) zwracamy się z prośbą o dokonanie  wpłaty składki członkowskiej za rok 2019.

Składka członkowska w wysokości 10,00 zł płatna jest w terminie do dnia 31 marca 2019r. na rachunek bankowy Stowarzyszenia, prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Tworogu:

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

„Leśna Kraina Górnego Śląska”

ul. Szkolna 13

42-286 Koszęcin

rachunek nr 12 8466 0002 0000 5630 2000 0001

tytułem: składka członkowska za rok 2019

Przeczytaj także