Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

Zarząd LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”, które odbędzie się w dniu 17 maja 2019 roku w Gminnym Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach ul. Lubliniecka 5, I termin godz. 15:00, II termin godz. 15:15.

Poniżej porządek obrad wraz z projektem uchwały.

Porządek obrad

Uchwała 09/2019

Uchwała 10/2019

Załącznik nr 1 do Uchwały 09/2019

Przeczytaj także