Dziękujemy za udział w spotkaniu informacyjno-szkoleniowym!

22 maja br. w Domu Kultury w Potępie odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla Beneficjentów z zakresu tematycznego: P.2.2.3 Zachowanie, utrwalenie i promocja dziedzictwa lokalnego w tym lokalnych produktów i usług.

Dziękujemy za udział!

Prezentacja "Duże projekty" możliwości finansowania.

Przeczytaj także