XII posiedzenie grupy tematycznej ds. podejścia LEADER

W dniach 3-4 czerwca w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca śląsk w Koszęcinie odbyło się XII posiedzenia grupy tematycznej ds. podejścia LEADER.

Pierwszego dnia omówiono m.in.:

  • Aktualny stan wdrażania podejścia LEADER w Polsce oraz informacje o pracach dot. przyszłego okresu programowania 2021-2027;
  • Wstępne informacje z poszczególnych regionów nt. możliwości zastosowania instrumentu RLKS w kolejnym okresie programowania 2021-2027;
  • SMART VILLAGE – nowa szansa dla obszarów wiejskich;
  • Inkubatory przetwórstwa lokalnego jako ważny element wspierający przedsiębiorczość obszarów wiejskich.

Drugiego dnia odbyła się część studyjna spotkania, czyli wizytacja inkubatora przetwórstwa lokalnego w Gminie Woźniki oraz kuźni kowalstwa artystycznego Zoriabresk w Koszęcinie.

Przeczytaj także