Podsumowanie naborów 01/2019 oraz 02/2019

W dniu 12 lipca 2019 r. zakończyliśmy nabory wniosków nr 01/2019 oraz 02/2019.

W ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy 01/2019 z zakresu tematycznego: P. 1.1.2: Podejmowanie działalności gospodarczej wpłynęły 74 wnioski (1 wycofano).

W ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy 02/2019 z zakresu tematycznego: P. 2.2.3 Zachowanie, utrwalenie i promocja dziedzictwa lokalnego w tym lokalnych produktów i usług wpłynęły 3 wnioski.

Przeczytaj także