Podsumowanie naborów 01/2019 oraz 02/2019

W dniu 12 lipca 2019 r. zakończyliśmy nabory wniosków nr 01/2019 oraz 02/2019.

W ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy 01/2019 z zakresu tematycznego: P. 1.1.2: Podejmowanie działalności gospodarczej wpłynęły 74 wnioski (1 wycofano).

W ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy 02/2019 z zakresu tematycznego: P. 2.2.3 Zachowanie, utrwalenie i promocja dziedzictwa lokalnego w tym lokalnych produktów i usług wpłynęły 3 wnioski.

Przeczytaj także

 • Podsumowanie naboru 03/2019

  Podsumowanie naboru 03/2019

  W dniu 14 października 2019 r. zakończyliśmy nabór wniosków nr 03/2019. W ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy 03/2019 z zakresu tematycznego: P. 1.1.1:...

 • Ogłoszenie naboru 03/2019

  Ogłoszenie naboru 03/2019

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Leśna Kraina Górnego Śląska” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy: 03/2019 w ramach poddziałania 19.2...

 • SKŁADKI CZŁONKOWSKIE ZA 2019R.

  SKŁADKI CZŁONKOWSKIE ZA 2019R.

  Zgodnie z postanowieniami Uchwały Zarządu Stowarzyszenia LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska" nr 7/2015 z dnia 20.05.2015r. ( § 2 pkt 1 i 2 uchwały) zwracamy się z prośbą o...