Nabór na wolne stanowisko pracy: Specjalista ds. obsługi kancelarii, rozwoju oraz promocji

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,„Leśna Kraina Górnego Śląska” ogłasza nabór na stanowisko pracy: Specjalista ds. obsługi kancelarii, rozwoju oraz promocji.

Termin składania ofert: do 16 sierpnia 2019r. (piątek), godz. 14.00

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu o naborze.

Procedura naboru

Po upływie terminu składania ofert Zarząd Stowarzyszenia dokona wstępnej selekcji, w wyniku której odrzucone zostaną oferty, które wpłynęły po terminie, nie zostały złożone w formie pisemnej oraz niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze.

 

Kandydaci, których oferty zostana pozytywnie rozpatrzone zostaną poinformowani o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.  Zarząd może postanowić o przeprowadzeniu testu sprawdzającego wiedzę, predyspozycje i umiejętności kandydatów.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej oraz w siedzibie LGD ,„Leśna Kraina Górnego Śląska”.

Szczegółowe zasady prowadzenia naboru na stanowisko pracy zostały określone w Regulaminie naboru pracowników Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „,Leśna Kraina Górnego Śląska” stanowiącym załącznik do uchwały Zarządu nr 14/2015 z dnia 31 sierpnia 2015r. (do wglądu w biurze LGD).

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy:   Specjalista ds. obsługi kancelarii, rozwoju oraz promocji

Oświadczenie RODO

Przeczytaj także