Nabór na wolne stanowisko pracy: Specjalista ds. obsługi kancelarii, rozwoju oraz promocji

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,„Leśna Kraina Górnego Śląska” ogłasza nabór na stanowisko pracy: Specjalista ds. obsługi kancelarii, rozwoju oraz promocji.

Termin składania ofert: do 16 sierpnia 2019r. (piątek), godz. 14.00

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu o naborze.

Procedura naboru

Po upływie terminu składania ofert Zarząd Stowarzyszenia dokona wstępnej selekcji, w wyniku której odrzucone zostaną oferty, które wpłynęły po terminie, nie zostały złożone w formie pisemnej oraz niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze.

 

Kandydaci, których oferty zostana pozytywnie rozpatrzone zostaną poinformowani o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.  Zarząd może postanowić o przeprowadzeniu testu sprawdzającego wiedzę, predyspozycje i umiejętności kandydatów.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej oraz w siedzibie LGD ,„Leśna Kraina Górnego Śląska”.

Szczegółowe zasady prowadzenia naboru na stanowisko pracy zostały określone w Regulaminie naboru pracowników Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „,Leśna Kraina Górnego Śląska” stanowiącym załącznik do uchwały Zarządu nr 14/2015 z dnia 31 sierpnia 2015r. (do wglądu w biurze LGD).

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy:   Specjalista ds. obsługi kancelarii, rozwoju oraz promocji

Oświadczenie RODO

Przeczytaj także

 • Podsumowanie naboru 03/2019

  Podsumowanie naboru 03/2019

  W dniu 14 października 2019 r. zakończyliśmy nabór wniosków nr 03/2019. W ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy 03/2019 z zakresu tematycznego: P. 1.1.1:...

 • Ogłoszenie naboru 03/2019

  Ogłoszenie naboru 03/2019

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Leśna Kraina Górnego Śląska” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy: 03/2019 w ramach poddziałania 19.2...

 • SKŁADKI CZŁONKOWSKIE ZA 2019R.

  SKŁADKI CZŁONKOWSKIE ZA 2019R.

  Zgodnie z postanowieniami Uchwały Zarządu Stowarzyszenia LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska" nr 7/2015 z dnia 20.05.2015r. ( § 2 pkt 1 i 2 uchwały) zwracamy się z prośbą o...