Zmiana adresu!

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 1 września 2017r. zmianie ulega adres siedziby naszego Stowarzyszenia na:

Stowarzyszenie LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”

ul. Szkolna 13

42-286 Koszęcin  

Dotychczasowe adresy e-mail nie ulegają zmianie.

Prosimy o aktualizację danych w swoich bazach informacyjnych, a także uwzględnianie powyższych zmian w wystawianych przez Państwa dokumentach i kierowanie ich pod nowy adres Biura LGD. Bieżącą korespondencję należy kierować pod nowy adres.