Zakończenie badania ankietowego

Szanowni Państwo, wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w ankiecie diagnozującej problemy i potrzeby w środowisku lokalnym oraz za wypełnianie kart propozycji projektu. Zebrane wyniki wykorzystamy do tworzenia LSR. Z opracowanymi wynikami będą mogli zapoznać się Państwo w Raporcie Końcowym, który wkrótce opublikujemy.

Dziękujemy za "Leśne Warsztaty"!

16 września zakończyliśmy cykl 16 warsztatów – konsultacji społecznych dotyczących opracowania LSR na lata 2014-2020. W ostatnich dniach spotykaliśmy się z mieszkańcami wszystkich naszych gmin, którzy podczas spotkań reprezentowali cztery sektory.

Dowiedz się więcej

Leśne Warszaty w gminie Rudziniec

W dniu 16 września w gminie Rudziniec przeprowadziliśmy kolejne leśne warsztaty czyli konsultacje społeczne dotyczące przyszłego okresu programowania 2014 - 2020.
Spotkanie otworzył Prezes Zarządu LGD Piotr Leksy oraz Wójt gminy Rudziniec - Krzysztof Obrzut.

Dowiedz się więcej

Leśne Warszaty w gminie Pawonków

W dniu 15 września w gminie Pawonków przeprowadziliśmy kolejne leśne warsztaty czyli konsultacje społeczne dotyczące przyszłego okresu programowania 2014 - 2020.
Spotkanie otworzył Prezes Zarządu LGD Piotr Leksy oraz Wójt gminy Pawonków - Henryk Swoboda.

Dowiedz się więcej

Kontrola!

W dniu 9 września podczas trwania "Leśnych Warsztatów" - konsultacji społecznych w gminie Herby pracownicy Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego województwa śląskiego przeprowadzili kontrolę realizacji planu włączenia społeczności lokalnej przez naszą LGD. Nasza działalność została oceniona pozytywnie.

Za nami Leśne Warsztaty w gminie Koszęcin!

W dniu 14 września w gminie Koszęcin przeprowadziliśmy kolejne leśne warsztaty czyli konsultacje społeczne dotyczące przyszłego okresu programowania 2014 - 2020.
Spotkanie otworzył Prezes Zarządu LGD Piotr Leksy oraz Wójt gminy Koszęcin - Grzegorz Ziaja.

Dowiedz się więcej

Za nami Leśne Warsztaty w gminie Zbrosławice!

W dniu 10 września w gminie Zbrosławice przeprowadziliśmy kolejne leśne warsztaty czyli konsultacje społeczne dotyczące przyszłego okresu programowania 2014 - 2020.
Spotkanie otworzył Prezes Zarządu LGD Piotr Leksy oraz Zastępca Wójta Gminy - Katarzyna Sosada.

Dowiedz się więcej
Zapisz się do
Newslettera

Badź zawsze na bieżąco z informacjami o Leśnej Krainie!