Leśne Warszaty w gminie Pyskowice

W dniu  3 września w w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Pyskowicach przeprowadziliśmy kolejne leśne warsztaty czyli konsultacje społeczne dotyczące przyszłego okresu programowania 2014 - 2020.
Spotkanie otworzył Prezes Zarządu LGD Piotr Leksy oraz Burmistrz Gminy Pyskowice Wacław Kęska.

Dowiedz się więcej

Umowa o przyznanie pomocy - wsparcie przygotowawcze

Informujemy, że Urząd Marszałkowski pozytywnie rozpatrzył nasz wniosek dotyczący wsparcia przygotowawczego. Tym sposobem "Leśna Kraina Górnego Śląska" otrzyma 154 000, 00 zł na działania służące opracowaniu LSR na lata 2014-2020. Podpisanie Umowy nastąpi w środę 9 września br. w Urzędzie Marszałkowskim.

Leśne Warszaty w gminie Pyskowice

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych w gminie Pyskowice, które odbędą się 3 września w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego od godz. 10.00

Leśne Warsztaty w gminie Wielowieś

2 września odbędą się konsultacje społeczne w gminie Wielowieś.
Warsztaty rozpoczynają się o godz. 14.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielowsi.

Leśne Warszaty w Gminie Pilchowice

W dniu  31 sierpnia w Świetlicy Wiejskiej w Wilczy (gmina Pilchowice) przeprowadziliśmy kolejne leśne warsztaty czyli konsultacje społeczne dotyczące przyszłego okresu programowania 2014 - 2020.

Spotkanie otworzył Prezes Zarządu LGD Piotr Leksy oraz Wójt Gminy Pilchowice Maciej Gogulla.

Dowiedz się więcej

Leśne Warsztaty w gminie Toszek

W dniu 13 sierpnia w Urzędzie Miasta w Toszku przeprowadziliśmy kolejne leśne warsztaty czyli konsultacje społeczne dotyczące przyszłego okresu programowania 2014 - 2020.

Spotkanie otworzył Prezes Zarządu LGD Piotr Leksy oraz Zastępca Burmistrza Miasta Toszek Pani Zdzisława Mrózek.

Dowiedz się więcej
Zapisz się do
Newslettera

Badź zawsze na bieżąco z informacjami o Leśnej Krainie!