Leśne Warszaty w gminie Rudziniec

W dniu 16 września w gminie Rudziniec przeprowadziliśmy kolejne leśne warsztaty czyli konsultacje społeczne dotyczące przyszłego okresu programowania 2014 - 2020.
Spotkanie otworzył Prezes Zarządu LGD Piotr Leksy oraz Wójt gminy Rudziniec - Krzysztof Obrzut.

Dowiedz się więcej

Leśne Warszaty w gminie Pawonków

W dniu 15 września w gminie Pawonków przeprowadziliśmy kolejne leśne warsztaty czyli konsultacje społeczne dotyczące przyszłego okresu programowania 2014 - 2020.
Spotkanie otworzył Prezes Zarządu LGD Piotr Leksy oraz Wójt gminy Pawonków - Henryk Swoboda.

Dowiedz się więcej

Kontrola!

W dniu 9 września podczas trwania "Leśnych Warsztatów" - konsultacji społecznych w gminie Herby pracownicy Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego województwa śląskiego przeprowadzili kontrolę realizacji planu włączenia społeczności lokalnej przez naszą LGD. Nasza działalność została oceniona pozytywnie.

Za nami Leśne Warsztaty w gminie Koszęcin!

W dniu 14 września w gminie Koszęcin przeprowadziliśmy kolejne leśne warsztaty czyli konsultacje społeczne dotyczące przyszłego okresu programowania 2014 - 2020.
Spotkanie otworzył Prezes Zarządu LGD Piotr Leksy oraz Wójt gminy Koszęcin - Grzegorz Ziaja.

Dowiedz się więcej

Za nami Leśne Warsztaty w gminie Zbrosławice!

W dniu 10 września w gminie Zbrosławice przeprowadziliśmy kolejne leśne warsztaty czyli konsultacje społeczne dotyczące przyszłego okresu programowania 2014 - 2020.
Spotkanie otworzył Prezes Zarządu LGD Piotr Leksy oraz Zastępca Wójta Gminy - Katarzyna Sosada.

Dowiedz się więcej

Leśne Warszaty w gminie Herby

W dniu 9 września w gminie Herby przeprowadziliśmy kolejne leśne warsztaty czyli konsultacje społeczne dotyczące przyszłego okresu programowania 2014 - 2020.
Spotkanie otworzył Prezes Zarządu LGD Piotr Leksy oraz Wójt gminy Herby - Roman Banduch.

Dowiedz się więcej

Umowa podpisana!

W dniu 9 września br. Prezes Stowarzyszenia - p. Piotr Leksy oraz Wiceprezes Zarządu - p. Maciej Gogulla podpisali z Samorządem Województwa Śląskiego, reprezentowanym przez Wicemarszałka Województwa Śląskiego p. Stanisława Dąbrowa oraz Członka Zarządu Kazimierza Karolczaka, umowę przyznania pomocy w ramach poddziałania "Wsparcie przygotowawcze", działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. 

Pozyskane środki finansowe przeznaczone będą na działania związane z opracowaniem z udziałem lokalnej społeczności Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 - 2020 oraz wspieranie lokalnego rozwoju.

Leśne Warszaty w gminie Zbrosławice

Zapraszamy na konsultacje społeczne w gminie Zbrosławice! 10 września o godz. 12.00 w Centrum Usług Publicznych w Zbrosławicach!

Zapisz się do
Newslettera

Badź zawsze na bieżąco z informacjami o Leśnej Krainie!