Podwójna kontrola!!!

Wczorajszy dzień zaskoczył nas wszystkich zimą w październiku :-) nas w biurze dodatkowo podwójną kontrolą.

Pierwsza kontrola była przeprowadzona przez Państwową Inspekcję Pracy z Częstochowy, miło nam poinformować ,że nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.
Druga była przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego i dotyczyła realizacji poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze PROW 2014-2020. To już druga kontrola z tego zakresu przed nami jeszcze trzecia na koniec realizacji operacji. Zaszczyt kontrolowania akurat naszego LGD przypadł nam na typowaniu w Warszawie 28 sierpnia br. Z dumą stwierdzamy, że ta kontrola również nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości z tym większym zapałem kontynuujemy nasze prace nad Lokalną Strategią Rozwoju.
 

Spotkanie podsumowujące gminne konsultacje społeczne

Serdecznie zapraszamy wszystkich Członków Stowarzyszenia, mieszkańców gmin obszaru LGD oraz wszystkich zainteresowanych tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 - 2020, na spotkanie podsumowujące gminne konsultacje społeczne. 

Spotkanie odbędzie się w dniu 22 października br. w Zbrosławicach w Centrum Usług Publicznych, ul. Oświęcimska 2, o godz. 16.00.

 

Program spotkania

Wyniki konsultacji społecznych dotyczących opracowania LSR

Prezentujemy wyniki z pierwszych spotkań ze społecznością lokalną. Poniżej zamieszczamy Raport  z konsultacji społecznych, który zawiera projekt analizy SWOT dla obszaru planowanego do objęcia LSR oraz propozycję celów i przedsięwzięć w nowym okresie programowania 2014-2020 przygotowany przez firmę Support2B. Zamieszczamy również diagnozę obszaru przygotowaną przez biuro LGD. Zachęcamy do lektury i wnoszenia uwag. Wszystkie uwagi są bardzo cenne i pozwolą nam na stworzenie Lokalnej Strategii Rozwoju odzwierciedlającej rzeczywiste potrzeby społeczności lokalnej naszego regionu.

Raport z konsultacji społecznych

Diagnoza obszaru

Karta uwag do Diagnozy obszaru

Analiza SWOT LGD

Karta uwag do Analizy SWOT

Cele i przedsięwzięcia LSR

Karta uwag do Celów i przedsięwzięć LSR

 

Na uwagi, sugestie, pytania czekamy do 20 października br,. do godz. 13:00.

Materiał opracowany po wnoszeniu uwag zaprezentujemy 22 października na spotkaniu podsumowujących gminne konsultacje społeczne w Zbrosławicach. Szczegóły dotyczące spotkania zamieścimy w przyszłym tygodniu na naszej stronie internetowej.

 

Zakończenie badania ankietowego

Szanowni Państwo, wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w ankiecie diagnozującej problemy i potrzeby w środowisku lokalnym oraz za wypełnianie kart propozycji projektu. Zebrane wyniki wykorzystamy do tworzenia LSR. Z opracowanymi wynikami będą mogli zapoznać się Państwo w Raporcie Końcowym, który wkrótce opublikujemy.

Dziękujemy za "Leśne Warsztaty"!

16 września zakończyliśmy cykl 16 warsztatów – konsultacji społecznych dotyczących opracowania LSR na lata 2014-2020. W ostatnich dniach spotykaliśmy się z mieszkańcami wszystkich naszych gmin, którzy podczas spotkań reprezentowali cztery sektory.

Dowiedz się więcej

Leśne Warszaty w gminie Rudziniec

W dniu 16 września w gminie Rudziniec przeprowadziliśmy kolejne leśne warsztaty czyli konsultacje społeczne dotyczące przyszłego okresu programowania 2014 - 2020.
Spotkanie otworzył Prezes Zarządu LGD Piotr Leksy oraz Wójt gminy Rudziniec - Krzysztof Obrzut.

Dowiedz się więcej

Leśne Warszaty w gminie Pawonków

W dniu 15 września w gminie Pawonków przeprowadziliśmy kolejne leśne warsztaty czyli konsultacje społeczne dotyczące przyszłego okresu programowania 2014 - 2020.
Spotkanie otworzył Prezes Zarządu LGD Piotr Leksy oraz Wójt gminy Pawonków - Henryk Swoboda.

Dowiedz się więcej

Kontrola!

W dniu 9 września podczas trwania "Leśnych Warsztatów" - konsultacji społecznych w gminie Herby pracownicy Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego województwa śląskiego przeprowadzili kontrolę realizacji planu włączenia społeczności lokalnej przez naszą LGD. Nasza działalność została oceniona pozytywnie.

Zapisz się do
Newslettera

Badź zawsze na bieżąco z informacjami o Leśnej Krainie!