Za nami Leśne Warsztaty w gminie Koszęcin!

W dniu 14 września w gminie Koszęcin przeprowadziliśmy kolejne leśne warsztaty czyli konsultacje społeczne dotyczące przyszłego okresu programowania 2014 - 2020.
Spotkanie otworzył Prezes Zarządu LGD Piotr Leksy oraz Wójt gminy Koszęcin - Grzegorz Ziaja.

Dowiedz się więcej

Za nami Leśne Warsztaty w gminie Zbrosławice!

W dniu 10 września w gminie Zbrosławice przeprowadziliśmy kolejne leśne warsztaty czyli konsultacje społeczne dotyczące przyszłego okresu programowania 2014 - 2020.
Spotkanie otworzył Prezes Zarządu LGD Piotr Leksy oraz Zastępca Wójta Gminy - Katarzyna Sosada.

Dowiedz się więcej

Leśne Warszaty w gminie Herby

W dniu 9 września w gminie Herby przeprowadziliśmy kolejne leśne warsztaty czyli konsultacje społeczne dotyczące przyszłego okresu programowania 2014 - 2020.
Spotkanie otworzył Prezes Zarządu LGD Piotr Leksy oraz Wójt gminy Herby - Roman Banduch.

Dowiedz się więcej

Umowa podpisana!

W dniu 9 września br. Prezes Stowarzyszenia - p. Piotr Leksy oraz Wiceprezes Zarządu - p. Maciej Gogulla podpisali z Samorządem Województwa Śląskiego, reprezentowanym przez Wicemarszałka Województwa Śląskiego p. Stanisława Dąbrowa oraz Członka Zarządu Kazimierza Karolczaka, umowę przyznania pomocy w ramach poddziałania "Wsparcie przygotowawcze", działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. 

Pozyskane środki finansowe przeznaczone będą na działania związane z opracowaniem z udziałem lokalnej społeczności Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 - 2020 oraz wspieranie lokalnego rozwoju.

Leśne Warszaty w gminie Zbrosławice

Zapraszamy na konsultacje społeczne w gminie Zbrosławice! 10 września o godz. 12.00 w Centrum Usług Publicznych w Zbrosławicach!

Leśne Warszaty w gminie Kochanowice

Serdecznie zapraszamy do Kochanowic na kolejne konsultacje społeczne! 11 września o godz. 10.00 w Gminnym Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach!

Leśne Warszaty w gminie Ciasna

W dniu 8 września w Urzędzie Gminy Ciasna przeprowadziliśmy kolejne leśne warsztaty czyli konsultacje społeczne dotyczące przyszłego okresu programowania 2014 - 2020.
Spotkanie otworzył Prezes Zarządu LGD Piotr Leksy oraz Sekretarz Gminy - Pani Albina Pogoda.

Dowiedz się więcej

Leśne Warszaty w gminie Krupski Młyn

W dniu 7 września w Gminnym Ośrodku Kultury w Potępie przeprowadziliśmy kolejne leśne warsztaty czyli konsultacje społeczne dotyczące przyszłego okresu programowania 2014 - 2020.
Spotkanie otworzył Prezes Zarządu LGD Piotr Leksy oraz Zastępca Wójta Stefan Hajda.

Dowiedz się więcej

Leśne Warszaty w gminie Miasteczko Śląskie

W dniu 4 września w Miejskim Ośrodku Kultury w Miasteczku Śląskim przeprowadziliśmy kolejne leśne warsztaty czyli konsultacje społeczne dotyczące przyszłego okresu programowania 2014 - 2020.
Spotkanie otworzył Prezes Zarządu LGD Piotr Leksy oraz Burmistrz Gminy Miasteczko Śląskie Krzysztof Nowak.
 

Dowiedz się więcej
Zapisz się do
Newslettera

Badź zawsze na bieżąco z informacjami o Leśnej Krainie!