Konsultacje społeczne dot. Lokalnych kryteriów wyboru operacji w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020, wraz z procedurą ustalania i zmiany kryteriów

Poddajemy pod konsultacje społeczne projekt zmian Lokalnych kryteriów wyboru operacji w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020, wraz z procedurą ustalania i zmiany kryteriów.

Ewentualne uwagi do proponowanych zmian prosimy składać w terminie do 20 listopada br. drogą elektroniczną (biuro@lesnakrainalgd.pl).

Projekt zmian Lokalnych kryteriów wyboru operacji

Konsultacje społeczne dot. Procedury oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD

Poddajemy pod konsultacje społeczne projekt zmian Procedury oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD.

Ewentualne uwagi do proponowanych zmian prosimy składać w terminie do 20 listopada br. drogą elektroniczną (biuro@lesnakrainalgd.pl).

Projekt zmian Procedury oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD

Wyniki oceny wyboru operacji w ramach naboru 03/2017!

Dnia 30 października 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”, w czasie którego dokonano oceny wniosków złożonych w ramach naboru nr 03/2017 oraz wyboru operacji do finansowania.

Poniżej zamieszczono protokół z posiedzenia Rady LGD, listy operacji zgodnych z LSR i PROW oraz operacji wybranych do finansowania w ramach naboru nr 03/2017 wraz ze wskazaniem, które mieszczą się w limicie środków zawartych w ogłoszeniach o naborze wniosków.

Dowiedz się więcej

Warsztat analityczny na temat realizacji LSR i działań LGD!

W dniu 30 października br. w Domu Kultury w Koszęcinie odbył się warsztat analityczny na temat realizacji LSR i działań LGD w okresie od maja 2016r. do września 2017r. W warsztacie udział wzięli pracownicy biura LGD, członkowie Zarządu i Rady LGD, koordynatorzy gminni oraz przedstawiciel sąsiedniego LGD. Uczestnicy warsztatu pracowali w grupach nad wspólnymi ustaleniami dotyczącymi koniecznych działań do wdrożenia w kolejnym roku realizacji LSR. Owocne rezultaty kreatywnego myślenia każdej z grup zostaną przedstawione w stosownym dokumencie, który wkrótce zostanie zamieszczony na naszej stronie internetowej do konsultacji społecznej.

Wszystkim uczestnikom warsztatu serdecznie dziękujemy za przybycie!

Dowiedz się więcej

Warsztat analityczny na temat realizacji LSR i działań LGD!

W dniu 30 października br. o godz. 10:00 w Domu Kultury w Koszęcinie przy ul. Sobieskiego 11a odbędzie się warsztat analityczny na temat realizacji LSR i działań LGD w okresie od maja 2016r. do września 2017r. W warsztacie udział wezmą pracownicy biura LGD, członkowie Zarządu i Rady LGD, koordynatorzy gminni, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego odpowiedzialny za PROW i RLKS oraz przedstawiciele sąsiednich LGD. Podczas warsztatu wypracujemy ustalenia dotyczące koniecznych działań do wdrożenia w kolejnym roku realizacji LSR, które umieścimy na naszej stronie internetowej do konsultacji społecznej.

Posiedzenie Rady LGD!

Pragniemy poinformować, że dnia 30 października 2017 r. w Biurze LGD odbędzie się posiedzenie Rady, w czasie którego dokonana zostanie ocena wniosków złożonych w ramach naboru 03/2017 i wybór operacji do dofinansowania. Prosimy członków Rady o przybycie.

"Razem można więcej"- wywiad z Prezesem LGD w Wiadomościach Powiatu Gliwickiego!

W październiku 2017r. ukazał się kolejny numer bezpłatnego miesięcznika Wiadomości Powiatu Gliwickiego. Zamieszczono w nim wywiad z Piotrem Leksy, prezesem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Leśna Kraina Górnego Śląska".  Tekst dotyczący naszego LGD, który został zatutułowany "Razem można więcej", znajduje się na stronie 5 zamieszczonego poniżej wydania Wiadomości Powiatu Gliwickiego. Zachęcamy do zapoznania się z treścią artykułu.

Dowiedz się więcej

Podpisano list intencyjny w sprawie utworzenia klastra!

Dnia 13 października br. w Tworogu nastąpiło podpisanie listu intencyjnego w sprawie zawiązania Klastra Energii. Dokument ten został podpisany przez Prezesa LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska", jako inicjatora klastra energii, a także przez przedstawicieli gmin, na terenie których będzie działał klaster, czyli: wójta Gminy Kochanowice; wójta Gminy Krupski Młyn; wójta Gminy Pawonków; wójta Gminy Tworóg; zastępcę wójta Gminy Zbrosławice.

Dowiedz się więcej