"Święto Lasu- Rowerowe zakończenia Lata"- Miasteczko Śląskie 2017

W związku z mającą się odbyć 26 sierpnia 2017r. w Miasteczku Śląskim imprezą ,,Święto Lasu- Rowerowe zakończenie Lata” organizowaną  przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Leśna Kraina Górnego Śląska” oraz  Gminę Miasteczko Śląskie zwracamy się z prośbą o rozpowszechnianie informacji na temat tego wydarzenia. Prosimy również o zgłaszanie się zainteresowanych reprezentacją swojej gminy grup artystycznych oraz chętnych do wystawienia własnych dzieł rękodzielników. Artyści, którzy zechcą zaprezentować się podczas ,,Święta Lasu- Rowerowego zakończenia Lata”, mogą zgłaszać swój udział do 14.08.2017r. a rękodzielnicy do 15.08.207r. za pomocą przygotowanych kart zgłoszeniowych.

Karta zgłoszeniowa-Artysta

Karta zgłoszeniowa-Rękodzieło

Zapytanie ofertowe 06/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Leśna Kraina Górnego Śląska" ogłasza konkurs ofert na Kompleksową organizację imprezy plenerowej „Święto Lasu- Rowerowe zakończenie lata”, która ma się odbyć 26 sierpnia 2017r. w Miasteczku Śląskim. Poniżej znajduje się ogłoszenie o konkursie i formularz ofertowy. Oferty można przesłać do dnia 19 lipca 2017 r.

Ogłoszenie 06/2017

Formularz ofertowy

Dziękujemy za udział w szkoleniu!

W dniach 3-4 lipca 2017r. w Ustroniu odbyło się dwudniowe szkolenie dla członków organu decyzyjnego, Zarządu oraz pracowników biura LGD pt.: ,,Zasady prawidłowej realizacji i rozliczenia operacji w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w szkoleniu.

Przedłużenie terminu składania ofert!

Pragniemy poinformować, że w związku z chwilowymi problemami z Naszą stroną internetową i pocztą przedłużyliśmy termin składania ofert dla zapytania ofertowego nr 03/2017 i 04/2017 do dnia 19.06.2017r. do godz. 15:00.

Relacja ze Święta Lasu w Kochanowicach

10 czerwca na terenie Gminnego Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach przy ul. Lublinieckiej 5 odbył się festyn rodzinny "Święto Lasu" organizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”.

Celem festynu była promocja działalności Stowarzyszenia związana z rozdysponowaniem środków unijnych, zintegrowanie społeczności lokalnej oraz zachęcenie i zaprezentowanie walorów kulturowych naszych terenów poprzez promocję turystyki wiejskiej, kuchni regionalnej, popularyzację gwary śląskiej i obyczajów oraz promocję lokalnych artystów.

Dowiedz się więcej

Zapytanie ofertowe 03/2017

Stowarzyszenie LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska" ogłasza konkurs ofert na przeprowadzenie szkolenia dla członków organu decyzyjnego, Zarządu oraz pracowników biura: ,,Zasady prawidłowej realizacji i rozliczenia operacji w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Poniżej ogłoszenie o konkursie i formularz ofertowy. Oferty można przesłać do dnia 16.06.2017 r. do godz. 10:00.

Ogłoszenie 03/2017

Formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe 04/2017

Stowarzyszenie LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska" ogłasza konkurs ofert na przeprowadzenie szkolenia dla pracowników biura: ,,Standardy obsługi beneficjentów i komunikacja w relacjach biznesowych”. Poniżej ogłoszenie o konkursie i formularz ofertowy. Oferty można przesłać do dnia 16.06.2017 r. do godz. 10:00.

Ogłoszenie 04/2017

Formularz ofertowy

Zapraszamy na "Forum koordynatorów rynku pracy"

Szanowni Przedstawiciele Instytucji Rynku Pracy!

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na ,,Forum koordynatorów rynku pracy” organizowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Leśna Kraina Górnego Śląska” we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Tarnowskich Górach, które odbędzie się dnia 21.06.2017r. o godz. 14:00 na sali sesyjnej na III piętrze w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5.

Dowiedz się więcej