Leśne Warsztaty w gminie Toszek

W dniu 13 sierpnia w Urzędzie Miasta w Toszku przeprowadziliśmy kolejne leśne warsztaty czyli konsultacje społeczne dotyczące przyszłego okresu programowania 2014 - 2020.

Spotkanie otworzył Prezes Zarządu LGD Piotr Leksy oraz Zastępca Burmistrza Miasta Toszek Pani Zdzisława Mrózek.

Dowiedz się więcej

Mamy nową stażystkę!!!

Od 3 sierpnia 2015 r. w naszym biurze pracuje stażystka - Wioletta Gansiniec. Można się z nią skontaktować pod numerem 34 373 52 95. 

Zapytanie ofertowe nr 03/2015

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ”Leśna Kraina Górnego Śląska” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru obejmującego teren 16 gmin: Ciasna, Herby, Kalety, Kochanowice, Koszęcin, Krupski Młyn, Miasteczko Śląskie, Pawonków, Pilchowice, Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek, Tworóg, Wielowieś, Zbrosławice.

Dowiedz się więcej

Leśne Warsztaty w gminach Tworóg i Kalety za nami!

W dniach 3 i 4 sierpień przeprowadziliśmy pierwsze konsultacje społeczne w gminie Tworóg i Kalety.
Spotkanie otworzył Prezes Zarządu Piotr Leksy oraz przedstawiciele władz samorządowych gminy w Gminie Tworóg Wójt Eugeniusz Gwóźdź oraz w Gminie Kalety Burmistrz Klaudiusz Kańdzia.
 
 

Dowiedz się więcej

Karta propozycji projektu

W poniższej KARCIE prosimy przedstawić jakie projekty, państwa zdaniem, mogłyby być realizowane uzyskując wsparcie finansowe z funduszy unijnych za pośrednictwem oraz przy pomocy naszej LGD. Propozycje mogą dotyczyć zarówno działań podejmowanych przez osoby fizyczne, przedsiębiorców, rolników, ale też organizacje pozarządowe lub gminy. Prosimy o zgłaszanie pomysłów dotyczących zadań inwestycyjnych, wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sportowych i rekreacyjnych oraz zadań wspierających rozwój przedsiębiorczości i rolnictwa.       Karta propozycji projektu

ANKIETA - Diagnoza problemów i potrzeb w środowisku lokalnym

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” rozpoczęła działania zmierzające do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2015-2020.
Dokument ten po zatwierdzeniu przez samorząd województwa śląskiego umożliwi pozyskanie środków finansowych na realizację zadań, inwestycji, wydarzeń i inicjatyw, które wpłyną na rozwój terenu naszych gmin oraz przyczynią się do poprawy życia ich mieszkańców.

Dowiedz się więcej
Zapisz się do
Newslettera

Badź zawsze na bieżąco z informacjami o Leśnej Krainie!