Wyniki oceny wyboru operacji w ramach naboru 03/2017!

Dnia 30 października 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”, w czasie którego dokonano oceny wniosków złożonych w ramach naboru nr 03/2017 oraz wyboru operacji do finansowania.

Poniżej zamieszczono protokół z posiedzenia Rady LGD, listy operacji zgodnych z LSR i PROW oraz operacji wybranych do finansowania w ramach naboru nr 03/2017 wraz ze wskazaniem, które mieszczą się w limicie środków zawartych w ogłoszeniach o naborze wniosków.

Dowiedz się więcej

Warsztat analityczny na temat realizacji LSR i działań LGD!

W dniu 30 października br. w Domu Kultury w Koszęcinie odbył się warsztat analityczny na temat realizacji LSR i działań LGD w okresie od maja 2016r. do września 2017r. W warsztacie udział wzięli pracownicy biura LGD, członkowie Zarządu i Rady LGD, koordynatorzy gminni oraz przedstawiciel sąsiedniego LGD. Uczestnicy warsztatu pracowali w grupach nad wspólnymi ustaleniami dotyczącymi koniecznych działań do wdrożenia w kolejnym roku realizacji LSR. Owocne rezultaty kreatywnego myślenia każdej z grup zostaną przedstawione w stosownym dokumencie, który wkrótce zostanie zamieszczony na naszej stronie internetowej do konsultacji społecznej.

Wszystkim uczestnikom warsztatu serdecznie dziękujemy za przybycie!

Dowiedz się więcej

Warsztat analityczny na temat realizacji LSR i działań LGD!

W dniu 30 października br. o godz. 10:00 w Domu Kultury w Koszęcinie przy ul. Sobieskiego 11a odbędzie się warsztat analityczny na temat realizacji LSR i działań LGD w okresie od maja 2016r. do września 2017r. W warsztacie udział wezmą pracownicy biura LGD, członkowie Zarządu i Rady LGD, koordynatorzy gminni, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego odpowiedzialny za PROW i RLKS oraz przedstawiciele sąsiednich LGD. Podczas warsztatu wypracujemy ustalenia dotyczące koniecznych działań do wdrożenia w kolejnym roku realizacji LSR, które umieścimy na naszej stronie internetowej do konsultacji społecznej.

Posiedzenie Rady LGD!

Pragniemy poinformować, że dnia 30 października 2017 r. w Biurze LGD odbędzie się posiedzenie Rady, w czasie którego dokonana zostanie ocena wniosków złożonych w ramach naboru 03/2017 i wybór operacji do dofinansowania. Prosimy członków Rady o przybycie.

"Razem można więcej"- wywiad z Prezesem LGD w Wiadomościach Powiatu Gliwickiego!

W październiku 2017r. ukazał się kolejny numer bezpłatnego miesięcznika Wiadomości Powiatu Gliwickiego. Zamieszczono w nim wywiad z Piotrem Leksy, prezesem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Leśna Kraina Górnego Śląska".  Tekst dotyczący naszego LGD, który został zatutułowany "Razem można więcej", znajduje się na stronie 5 zamieszczonego poniżej wydania Wiadomości Powiatu Gliwickiego. Zachęcamy do zapoznania się z treścią artykułu.

Dowiedz się więcej

Podpisano list intencyjny w sprawie utworzenia klastra!

Dnia 13 października br. w Tworogu nastąpiło podpisanie listu intencyjnego w sprawie zawiązania Klastra Energii. Dokument ten został podpisany przez Prezesa LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska", jako inicjatora klastra energii, a także przez przedstawicieli gmin, na terenie których będzie działał klaster, czyli: wójta Gminy Kochanowice; wójta Gminy Krupski Młyn; wójta Gminy Pawonków; wójta Gminy Tworóg; zastępcę wójta Gminy Zbrosławice.

Dowiedz się więcej

Podsumowanie naboru 03/2017

W dniu 28 września 2017r. zakończyliśmy nabór wniosków 03/2017.

W ramach naboru 03/2017 z zakresu tematycznego: Podejmowanie działalności gospodarczej wpłynęło 38 wniosków (1 wycofano).

Jednocześnie informuję, że została rozpoczęta weryfikacja wstępna operacji dokonywana przez pracowników Biura LGD. Wnioski, które przejdą pozytywnie weryfikację wstępną, podlegają weryfikacji zgodności operacji z LSR i Programem. W następnej kolejności wnioski, które przejdą pozytywnie weryfikację zgodności operacji z LSR i Programem podlegają wyborowi operacji do dofinansowania na podstawie lokalnych kryteriów wyboru dokonywanemu przez Radę.

Ostatni dzień doradztwa w Biurze LGD dla naboru 03/2017!

Pragniemy Państwa poinformować, że dzisiaj jest ostatni dzień doradztwa, za które można otrzymać punkty zgodnie z kryterium nr 5 w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru operacji. Zapraszamy wszystkie osoby, które w związku z trwającym naborem wniosków chcą uzyskać kartę doradztwa.

26, 27 i 28 września br. (wtorek, środa i czwartek) nie przyjmujemy na doradztwo w Biurze LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska" ze względu na koniec naborów wniosków, który przypada na 28 września 2017 roku. Informacje telefoniczne będą udzielane w miarę możliwości i dyspozycyjności pracowników zaangażowanych w przyjmowanie wniosków.