Zaproszenie na posiedzenie Rady

Pragniemy poinformować, że dnia 30 sierpnia 2019 r. w Karczmie Koszwice (ul. Polna 1) odbędzie się posiedzenie Rady, w czasie którego dokonana zostanie ocena wniosków złożonych w ramach naboru 01/2019 i wybór operacji do dofinansowania. Prosimy członków Rady o przybycie.

Podsumowanie naborów 01/2019 oraz 02/2019

W dniu 12 lipca 2019 r. zakończyliśmy nabory wniosków nr 01/2019 oraz 02/2019.

W ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy 01/2019 z zakresu tematycznego: P. 1.1.2: Podejmowanie działalności gospodarczej wpłynęły 74 wnioski (1 wycofano).

W ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy 02/2019 z zakresu tematycznego: P. 2.2.3 Zachowanie, utrwalenie i promocja dziedzictwa lokalnego w tym lokalnych produktów i usług wpłynęły 3 wnioski.

Zaproszenie na posiedzenie Rady LGD!

Pragniemy poinformować, że dnia 24 lipca 2019 r. w Biurze LGD odbędzie się posiedzenie Rady, w czasie którego dokonana zostanie ocena wniosków złożonych w ramach naboru 02/2019 i wybór operacji do dofinansowania. Prosimy członków Rady o przybycie.

Konsultacje publiczne projektu Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawił projekt "Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030" do konsultacji publicznych. Zapraszamy do zapoznania się z nim i aktywnego włączenia się w proces konsultacji publicznych tego dokumentu.

Uwagi, wnioski i opinie można składać do 2 lipca 2019 r.

Projekt dokumentu wraz z formularzem zgłaszania uwag jest dostępny na stronie:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/strategia-zrownowazonego-rozwoju-wsi-rolnictwa-i-rybactwa-2030