Konsultacje społeczne dot. Lokalnych kryteriów wyboru operacji w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020, wraz z procedurą ustalania i zmiany kryteriów

Poddajemy pod konsultacje społeczne projekt zmian Lokalnych kryteriów wyboru operacji w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020, wraz z procedurą ustalania i zmiany kryteriów.

Ewentualne uwagi do proponowanych zmian prosimy składać w terminie do 5 czerwca br. drogą elektroniczną (biuro@lesnakrainalgd.pl)

Projekt zmian Lokalnych kryteriów wyboru operacji

Konsultacje społeczne dot. Procedury oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD

Poddajemy pod konsultacje społeczne projekt zmian Procedury oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD.

Ewentualne uwagi do proponowanych zmian prosimy składać w terminie do 5 czerwca br. drogą elektroniczną (biuro@lesnakrainalgd.pl)

Projekt zmian Procedury oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

Zarząd LGD ,„Leśna Kraina Górnego Śląska” serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „,Leśna Kraina Górnego Śląska”, które odbędzie się w dniu 13 czerwca 2017 roku w Brynku w Zespole Szkół Leśnych i Ekologicznych, Technikum Leśne przy ul. Park 4, I termin godz. 16:00, II termin godz. 16:15.

Porządek obrad
 

Dowiedz się więcej

Posiedzenie Rady LGD!

Pragniemy poinformować, że w dniu dzisiejszym w Toszku odbyło się posiedzenie Rady LGD, podczas którego podjęto uchwały dotyczące uzupełnień w dokumentacji odnoszącej się do wyboru operacji do finansowania w ramach poddziałania 19.2 „,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 - 2020 zgodnie z pismem otrzymanym z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w zakresie zmian do podjętych Uchwał z dnia 28 marca 2017r. dotyczących operacji wybranych w ramach naboru nr 01/2017.

"Święto Lasu"- Kochanowice 2017

W związku z mającą się odbyć 10 czerwca 2017r. w Kochanowicach imprezą ,,Święto Lasu” organizowaną  przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,„Leśna Kraina Górnego Śląska” oraz  Gminę Kochanowice zwracamy się z prośbą o rozpowszechnianie informacji na temat tego wydarzenia. Prosimy również o zgłaszanie się zainteresowanych reprezentacją swojej gminy grup artystycznych oraz chętnych do wystawienia własnych dzieł rękodzielników. Artyści i rękodzielnicy, którzy zechcą zaprezentować się podczas „,Święta Lasu” mogą zgłaszać swój udział do 25.05.2017r. za pomocą przygotowanych kart zgłoszeniowych.

Karta zgłoszeniowa-Artysta

Karta zgłoszeniowa-Rękodzieło

Spotkanie Rady LGD!

Pragniemy poinformować, że dnia 12 maja 2017 r. w Toszku odbędzie się posiedzenie Rady, w czasie którego dokonana zostanie zmiana uchwał dotyczących wniosków złożonych w ramach naboru 01/2017.

Wyniki oceny wyboru operacji w ramach naborów 01/2017 i 02/2017

Dnia 28 marca 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD ,„Leśna Kraina Górnego Śląska”, w czasie którego dokonano oceny wniosków złożonych w ramach naboru nr 01/2017 i 02/2017 oraz wyboru operacji do finansowania.

Poniżej zamieszczono protokół z posiedzenia Rady LGD, listy operacji zgodnych z LSR i PROW oraz operacji wybranych do finansowania w ramach poszczególnych naborów wraz ze wskazaniem, które mieszczą się w limitach środków zawartych w ogłoszeniach o naborze wniosków.

Dowiedz się więcej

Wybór na stanowisko specjalisty ds. rozwoju, monitoringu i ewaluacji

Działając w oparciu o Regulamin naboru na wolne stanowisko pracy w Biurze Stowarzyszenia LGD „,Leśna Kraina Górnego Śląska” informujemy, że po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami wybrano na stanowisko Specjalisty ds. rozwoju, monitoringu i ewaluacji Panią Karinę Ulfik.

Podpisywanie umów na realizację operacji przez beneficjentów

Miło nam poinformować, iż Zarząd Województwa Śląskiego, rozpoczoł podpisywanie umów o przyznanie pomocy z beneficjentami, których operacje zostały wybrane do dofinansowania przez Radę Stowarzyszenia LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska”, w ramach naboru wniosków: Nr 01/2016, 02/2016, 03/2016 oraz 04/2016.

Pierwsza umowa zostanie podpisana 4 kwietnia br. z Rzymsko-Katolicką Parafią p.w. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Toszku.

Serdecznie gratulujemy!

Zapisz się do
Newslettera

Badź zawsze na bieżąco z informacjami o Leśnej Krainie!