Utworzono portal służący do zamieszczania zapytania ofertowego!

W celu zapewnienia Wnioskodawcom/Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, od dnia 18 marca 2017 r. ARiMR udostępniła specjalny portal, na którym Wnioskodawcy/Beneficjenci działań/poddziałań/typów operacji oraz pomocy technicznej, realizowanych w ramach PROW 2014-2020, będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

Portal jest dostępny pod adresem www.portalogloszen.arimr.gov.pl

 

Dowiedz się więcej

Podsumowanie naborów 01/2017 oraz 02/2017

W dniu 27 lutego 2017r. zakończyliśmy nabory wniosków 01/2017 oraz 02/2017.

W ramach naboru 01/2017 z zakresu tematycznego: Rozwój działalności gospodarczych wpłynęło 18 wniosków.

W ramach naboru 02/2017 z zakresu tematycznego: Podejmowanie działalności gospodarczych wpłynęło 21 wniosków.

Jednocześnie informuje, że została rozpoczęta weryfikacja wstępna operacji dokonywana przez pracowników Biura LGD. Wnioski, które przejdą pozytywnie weryfikację wstępną podlegają weryfikacji zgodności operacji z LSR i Programem. W następnej kolejności, wnioski, które przejdą pozytywnie weryfikację zgodności operacji z LSR i Programem podlegają wyborowi operacji do dofinansowania na podstawie lokalnych kryteriów wyboru dokonywanemu przez Radę.

Doradztwo w czasie trwania naboru i ostatni dzień składania wniosków!

Pragniemy Państwa poinformować, że 23 luty 2017 r. (czwartek) jest ostatnim dniem doradztwa, za które można otrzymać punkty zgodnie z kryterium nr 6 w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru operacji.

24 i 27 lutego br. (piątek i poniedziałek) nie przyjmujemy na doradztwo w Biurze LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska" ze względu na koniec naborów wniosków, który przypada na 27 lutego 2017 roku. Informacje telefoniczne będą udzielane w miarę możliwości i dyspozycyjności pracowników zaangażowanych w przyjmowanie wniosków.
 

Dowiedz się więcej

Odszedł Wójt Gminy Herby

Z przykrością informujemy, że w dniu 27 stycznia br. zmarł Wójt Gminy Herby, Skarbnik - Członek Zarządu LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska" Roman Banduch.

Pogrzeb odbędzie się we wtorek 31 stycznia 2017r. o godz. 11:00 w Kościele parafialnym w Olszynie.
Głębokie wyrazy współczucia dla rodziny i bliskich.

Dziękujemy za udział w spotkaniach informacyjno-szkoleniowych!

25 stycznia 2017 r. w Pawonkowie odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla Beneficjentów z zakresu tematycznego: rozwijanie/podejmowanie działalności gospodarczej, w którym uczestniczyło 50 osób. Kolejne odbyło się wczoraj w Wilczy i pojawiło się na nim 36 osób. Dzisiaj do Miasteczka Śląskiego na ostatnie spotkanie z tego zakresu, przed zaplanowanymi na luty naborami wniosków, przybyło 21 osób. Dziękujemy za udział.

Dowiedz się więcej

Ogłoszenie naboru 01/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „,Leśna Kraina Górnego Śląska” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy: 01/2017

w ramach poddziałania 19.2 ,„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Dowiedz się więcej