Konkurs ofert 01/2017

Stowarzyszenie LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska" ogłasza konkurs ofert na Przeprowadzenie szkolenia dla członków organu decyzyjnego oraz pracowników biura LGD: Zasady oceny i wyboru projektów do finansowania w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Zakres tematyczny rozwijanie/podejmowanie działalności gospodarczych.” Poniżej ogłoszenie o konkursie i formularz ofertowy. Oferty można przesłać do dnia 12 stycznia 2017r.

Konkurs ofert 01/2017

Formularz ofertowy

Wyniki oceny wyboru operacji w ramach naborów 01/2016, 02/2016, 03/2016 i 04/2016

Dnia 28 grudnia 2016 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD ,„Leśna Kraina Górnego Śląska”, w czasie którego dokonano oceny wniosków złożonych w ramach naboru nr 01/2016, 02/2016, 03/2016 oraz 04/2016 i wyboru operacji do finansowania.

Poniżej zamieszczono protokół z posiedzenia Rady LGD, listy operacji zgodnych z LSR i PROW oraz operacji wybranych do finansowania w ramach poszczególnych naborów wraz ze wskazaniem, które mieszczą się w limitach środków zawartych w ogłoszeniach o naborze wniosków.

Dowiedz się więcej

Spotkanie Rady

Informujemy, iż 28 grudnia 2016 roku o godz. 10:00 w biurze Stowarzyszenia LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska" odbędzie się posiedzenie Rady LGD.

Ocenie Rady LGD będą podlegać wnioski  z naboru nr 01/2016, nr 02/2016 nr 03/2016 i nr 04/2016.

Podsumowanie naborów 01/2016, 02/2016, 03/2016 i 04/2016

W dniu 30 listopada 2016r. zakończyliśmy nabory wniosków 01/2016, 02/2016, 03/2016 i 04/2016.

W ramach naboru 01/2016 z zakresu tematycznego: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru wpłynęło 19 wniosków ( 1 wycofano ).

W ramach naboru 02/2016 z zakresu tematycznego: Zachowanie dziedzictwa lokalnego wpłynęło 7 wniosków.

W ramach naboru 03/2016 z zakresu tematycznego: Aktywizacja społeczności lokalnej wpłynęły 2 wnioski ( 1 wycofano ).

W ramach naboru 04/2016 z zakresu tematycznego: Wzmocnienie kapitału społecznego wpłynęło 7 wniosków.

Jednocześnie informujemy, że została rozpoczęta weryfikacja wstępna operacji dokonywana przez pracowników Biura LGD. Wnioski, które przejdą pozytywnie weryfikację wstępną podlegają weryfikacji zgodności operacji z LSR i Programem. W następnej kolejności, wnioski, które przejdą pozytywnie weryfikację zgodności operacji z LSR i Programem podlegają wyborowi operacji do dofinansowania na podstawie lokalnych kryteriów wyboru dokonywanemu przez Radę.

Przypomnienie

Przypominamy, że 30 listopada 2016 r. (czyli w środę) upływa termin składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach trwającego naboru. W związku z tym prosimy o systematyczne składanie wniosków.

Spotkanie informacyjon-szkoleniowe w Koszęcinie

W dniu 4 listopada 2016r. w Koszęcinie odbyło się ostatnie spotkanie informacyjon-szkolenieowe dla

dla Beneficjentów – zainteresowanych pozyskiwaniem środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za pośrednictwem LGD Leśna Kraina Górnego Śląska. Spotkanie dotyczyło naborów: 01/2016 - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru; 02/2016 - Zachowanie dziedzictwa lokalnego; 03/2016 - Aktywizacja społeczności lokalnej; 04/2016 - Wzmocnienie kapitału społecznego

Dowiedz się więcej

Spotkanie informacyjon-szkoleniowe w Poniszowicach

W dniu 3 listopada 2016r. w Poniszowicach odbyło się kolejne spotkanie informacyjon-szkolenieowe dla

dla Beneficjentów – zainteresowanych pozyskiwaniem środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za pośrednictwem LGD Leśna Kraina Górnego Śląska. Spotkanie dotyczyło naborów: 01/2016 - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru; 02/2016 - Zachowanie dziedzictwa lokalnego; 03/2016 - Aktywizacja społeczności lokalnej; 04/2016 - Wzmocnienie kapitału społecznego

Dowiedz się więcej