Walne Zebranie Członków

28 grudnia odbyło się Walne Zebranie Członków, na którym zatwierdzono Lokalną Strategię Rozwoju wraz z dokumentami. Wszystkie dokumenty zostaną niedługo opublikowane.
 
Dziękujemy wszystkim za przybycie!!!
 

Szczęśliwego Nowego Roku!!!

W nadchodzącym Nowym Roku,
składamy wszystkim Członkom naszego Stowarzyszenia,
współpracownikom i przyjaciołom,
pomyślności i wiele radosnych chwil,
aby Rok 2016 był tym najlepszym!
 

Walne Zebranie Członków

Stowarzyszenie LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” zaprasza wszystkich członków na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Zebranie odbędzie się dnia 28 grudnia 2015r. w Koszęcinie w siedzibie Stowarzyszenia (ul. Sienkiewicza 1; budynek OSP).

I termin wyznacza się na godzinę 16.00, II termin godz. 16.15.
 
Ze względu na charakter konkursowy projekt Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” oraz pozostałe załączniki są dostępne w biurze Stowarzyszenia.

 

Dowiedz się więcej

Wybraliśmy członków Rady Stowarzyszenia!

W dniu wczorajszym 1 grudnia 2015r. odbyło się na "Zamku w Toszku" Walne Zebranie Członków, na którym przyjęte zostały zmiany do Statutu Stowarzyszenia oraz zatwierdzono wewnętrzne regulaminy Stowarzyszenia.
Walne Zebranie Członków wybrało również członków Rady Stowarzyszenia. Rada w obecnym składzie liczy 15 osób. Skład Rady można znaleźć w zakładce Organy.
Kolejnym punktem spotkania było przedstawienie głównych założeń projektu LSR. Do poniższego projektu można zgłaszać uwagi.
Galeria z wczorajszego spotkania do zobaczenia na naszym fanpag'u
 
 

Przypominamy o Walnym Zebraniu Członków!!!

Przypominamy o zmianie terminu Walnego Zebrania Członków!
 
 

Zebranie odbędzie się dnia 1 grudnia 2015r. na „Zamku w Toszku (ul. Zamkowa 10).

I termin wyznacza się na godzinę 16.00, II termin godz. 16.15.
 
 
Porządek posiedzenia pozostaje bez zmian. 
 
 
Przepraszamy za wszelkie utrudnienia związane ze zmianą terminu!!!

UWAGA!!! Zmiana terminu Walnego Zebrania Członków!!!

W związku z koniecznością uzupełnienia dokumentów dotyczących Rady termin Walnego Zebrania Członków został zmieniony.
 

Zebranie odbędzie się dnia 1 grudnia 2015r. na „Zamku w Toszku (ul. Zamkowa 10).

I termin wyznacza się na godzinę 16.00, II termin godz. 16.15.
 
 
Porządek posiedzenia pozostaje bez zmian. 
 
 
Przepraszamy za wszelkie utrudnienia związane ze zmianą terminu!!! 
 
 
 

Dowiedz się więcej

Walne Zebranie Członków

Stowarzyszenie LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” zaprasza wszystkich członków na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Zebranie odbędzie się dnia 24 listopada 2015r. na „Zamku w Toszku (ul. Zamkowa 10).

I termin wyznacza się na godzinę 16.00, II termin godz. 16.15.

Dowiedz się więcej

Podsumowanie konsultacji społecznych w Zbrosławicach

W dniu wczorajszym spotkaliśmy się z mieszkańcami 16 gmin aby podsumować wyniki konsultacji społecznych. Podczas spotkania zaprezentowano Raport końcowy i przedstawiono opracowane prze Biuro LGD cele i przedsięwzięcia, które zostaną zamieszczone w naszej LSR.
Do zaprezentowanej analizy SWOT uczestnicy spotkania wprowadzili kilka uwag. Natomiast przedstawione cele i przedsięwzięcia zostały zaakceptowane jako w pełni wyczerpujące oczekiwania przyszłych beneficjentów.
Poniżej zamieszczamy prezentację z wczorajszego spotkania oraz cele LSR. Do czasu zaakceptowania LSR na Walnym Zgromadzeniu Członków LGD można wnosić uwagi do prezentowanych przez nas materiałów. Najbliższe Walne Zebranie Członków planowane jest na koniec listopada br.