Wzory wniosków już dostępne!

Informujemy, iż udostępniono wzory wniosków oraz umów niezbędnych do uruchomienia naborów wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Dokumenty są dostępne pod linkiem.
Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją.
 

Konkurs ofert 01/2016

Stowarzyszenie LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska" ogłasza konkurs ofert na kompleksową organizację imprezy plenerowej "Święto Lasu". Poniżej ogłoszenie o konkursie i formularz ofertowy. Oferty można przesłać do dnia 3 sierpnia 2016r.
 
 
 

Spotkanie Kierowników Osrodków Pomocy Społecznej

Stowarzyszenie LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” wraz z gminami członkami będzie się ubiegać się o dofinansowanie w ramach RPOWSL poddziałanie 9.1.5 Programy  aktywnej  integracji  osób  i  grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zapraszamy Wójtów oraz/lub Kierowników Ośrodków Pomocy Społecznej na spotkanie robocze w sprawie zakresu wnioskowanej aplikacji oraz możliwych działań.

Spotkanie odbędzie się w dniu 15 lipca br. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Tworóg, ul. Zamkowa 16– sala posiedzeń Rady Gminy/parter.

 

ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 lipca 2016r. nastąpiła zmiana banku obsługującego oraz numeru rachunku bankowego Stowarzyszenia LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska".
Nowy numer rachunku:
Bank Spółdzielczy w Tworogu
nr 12 8466 0002 0000 5630 2000 0001
 
Na w/w rachunek należy dokonywać wpłat składek członkowskich.
Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.