Spotkanie koordynatorów LGD

Serdecznie zapraszamy na pierwsze spotkanie wszystkich Koordynatorów gminnych LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska". Spotkanie odbędzie się dnia 24 czerwca w Wielowsi o godz. 14 (Biblioteka, ul. Głowna 1).

Podczas spotkania omówimy rolę koordynatorów LGD w przygotowywaniu LSR na nowy okres programowania 2014-2020.

Zostań członkiem Stowarzyszenia

Zapraszamy podmioty z sektora społecznego, publicznego i gospodarczego do członkostwa w Stowarzyszeniu LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska". Status Członka LGD otrzymują podmioty, które złożyły pisemną deklarację o współpracy z LGD i otrzymały tytuł Członka mocą uchwały Zarządu, a także wpłaciły w ciągu 14 dni od daty uchwały składkę jednorazową wynoszącą 10zł. Termin opłacenia pierwszych składek ustala się na dzień 15 lipca 2015r.

Poniżej do pobrania deklaracja współpracy.
 
 
Instrukcja wypełniania:

Dowiedz się więcej