Ważna informacja dla przyszłych Wnioskodawców

Szanowni Państwo informujemy, iż załącznik  nr 10 do wniosków o przyznanie pomocy w ramach ogłoszonego naboru wniosków Ogłoszenie 01/2019 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej - "Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis" można pobrać ze strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w zakładce POMOC PUBLICZNA⇒INFORMACJE DODATKOWE ⇒WZORY FORMULARZY ORAZ ZAŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE POMOCY DE MINIMIS ⇒FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS (EXCELL) -  LINK

Dowiedz się więcej

XIII Forum Przedsiębiorczości Gminy Tworóg

14 czerwca br. w restauracji „Barć Dębowa” w Tworogu odbyło się XIII Forum Przedsiębiorczości Gminy Tworóg, podczas którego wystąpił również reprezentant naszej Lokalnej Grupy Działania. Wspieranie przedsiębiorczości na obszarze działania „Leśnej Krainy Górnego Śląska” to jeden z głównych celów Lokalnej Strategii Rozwoju, dlatego nie mogło nas zabraknąć podczas tego wydarzenia.

Dowiedz się więcej

Sukces LGD!

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że 12 czerwca br. w Urzędzie Marszałkowskim Woj. Śl. został podpisany aneks do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego, w którym zwiększono budżet naszego LSR o 1 670 000,00 w nagrodę za skuteczne wydatkowanie środków w ramach PROW 2014-2020!

Całość tej kwoty przenaczona została na przedsięwzięcie z zakresu tematycznego: P.1.1.2 Podejmowanie działalności gospodarczej.

W imieniu Zarządu LGD aneks podpisali Piotr Leksy i Izabela Spyrka.

Ogłoszenie naboru 01/2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Leśna Kraina Górnego Śląska” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy: 01/2019

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Dowiedz się więcej

Ogłoszenie naboru 02/2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Leśna Kraina Górnego Śląska” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy: 02/2019

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Dowiedz się więcej

Informacja o wprowadzeniu zmian w Procedurze oceny i wyboru operacji

Informujemy, że Zarząd Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” na podstawie upoważnienia z uchwały nr 10/2019 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” z dnia 17 maja 2019r. dokonał zmian w Procedurze oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD zgodnie z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego. Aktualna wersja pliku jest dostępna na naszej stronie.

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla Beneficjentów

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla Beneficjentów z zakresu tematycznego:

  • P.1.1.2 Podejmowanie działalności gospodarczej.

P.S.!!!
Uczestnicy spotkania w Toszku i Herbach nie muszą brać udziału. Państwa zaświadczenie jest aktualne, a na w/w spotkaniu będzie omawiana ta sama treść.

Bliższe informacje zostały zamieszczone na poniższym plakacie.

Dowiedz się więcej