Spotkanie podsumowujące gminne konsultacje społeczne

Serdecznie zapraszamy wszystkich Członków Stowarzyszenia, mieszkańców gmin obszaru LGD oraz wszystkich zainteresowanych tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 - 2020, na spotkanie podsumowujące gminne konsultacje społeczne. 

Spotkanie odbędzie się w dniu 22 października br. w Zbrosławicach w Centrum Usług Publicznych, ul. Oświęcimska 2, o godz. 16.00.

 

Program spotkania

Wyniki konsultacji społecznych dotyczących opracowania LSR

Prezentujemy wyniki z pierwszych spotkań ze społecznością lokalną. Poniżej zamieszczamy Raport  z konsultacji społecznych, który zawiera projekt analizy SWOT dla obszaru planowanego do objęcia LSR oraz propozycję celów i przedsięwzięć w nowym okresie programowania 2014-2020 przygotowany przez firmę Support2B. Zamieszczamy również diagnozę obszaru przygotowaną przez biuro LGD. Zachęcamy do lektury i wnoszenia uwag. Wszystkie uwagi są bardzo cenne i pozwolą nam na stworzenie Lokalnej Strategii Rozwoju odzwierciedlającej rzeczywiste potrzeby społeczności lokalnej naszego regionu.

Raport z konsultacji społecznych

Diagnoza obszaru

Karta uwag do Diagnozy obszaru

Analiza SWOT LGD

Karta uwag do Analizy SWOT

Cele i przedsięwzięcia LSR

Karta uwag do Celów i przedsięwzięć LSR

 

Na uwagi, sugestie, pytania czekamy do 20 października br,. do godz. 13:00.

Materiał opracowany po wnoszeniu uwag zaprezentujemy 22 października na spotkaniu podsumowujących gminne konsultacje społeczne w Zbrosławicach. Szczegóły dotyczące spotkania zamieścimy w przyszłym tygodniu na naszej stronie internetowej.

 

Zakończenie badania ankietowego

Szanowni Państwo, wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w ankiecie diagnozującej problemy i potrzeby w środowisku lokalnym oraz za wypełnianie kart propozycji projektu. Zebrane wyniki wykorzystamy do tworzenia LSR. Z opracowanymi wynikami będą mogli zapoznać się Państwo w Raporcie Końcowym, który wkrótce opublikujemy.

Kontrola!

W dniu 9 września podczas trwania "Leśnych Warsztatów" - konsultacji społecznych w gminie Herby pracownicy Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego województwa śląskiego przeprowadzili kontrolę realizacji planu włączenia społeczności lokalnej przez naszą LGD. Nasza działalność została oceniona pozytywnie.