Zapytanie ofertowe nr 03/2015

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ”Leśna Kraina Górnego Śląska” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru obejmującego teren 16 gmin: Ciasna, Herby, Kalety, Kochanowice, Koszęcin, Krupski Młyn, Miasteczko Śląskie, Pawonków, Pilchowice, Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek, Tworóg, Wielowieś, Zbrosławice.

Dowiedz się więcej

Karta propozycji projektu

W poniższej KARCIE prosimy przedstawić jakie projekty, państwa zdaniem, mogłyby być realizowane uzyskując wsparcie finansowe z funduszy unijnych za pośrednictwem oraz przy pomocy naszej LGD. Propozycje mogą dotyczyć zarówno działań podejmowanych przez osoby fizyczne, przedsiębiorców, rolników, ale też organizacje pozarządowe lub gminy. Prosimy o zgłaszanie pomysłów dotyczących zadań inwestycyjnych, wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sportowych i rekreacyjnych oraz zadań wspierających rozwój przedsiębiorczości i rolnictwa.       Karta propozycji projektu

ANKIETA - Diagnoza problemów i potrzeb w środowisku lokalnym

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” rozpoczęła działania zmierzające do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2015-2020.
Dokument ten po zatwierdzeniu przez samorząd województwa śląskiego umożliwi pozyskanie środków finansowych na realizację zadań, inwestycji, wydarzeń i inicjatyw, które wpłyną na rozwój terenu naszych gmin oraz przyczynią się do poprawy życia ich mieszkańców.

Dowiedz się więcej

Wniosek wsparcie przygotowawcze

W dniu wczorajszym złożyliśmy w Urzędzie Marszałkowskim województwa śląskiego wniosek o przyznanie pomocy PROW na lata 2014-2020. Działanie: 19 Wspieranie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER. Poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze.

LOGO "Leśna Kraina Górnego Śląska"

Mamy już logo Stowarzyszenia LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska".
Logo składa się z czterech kół oznaczających czterosektorowość LGD.
Kolorystyka oparta została na kolorystyce logo Ślaskiego. Poszczególne barwy odnoszą się do zakresów aktywności LGD i woj. Sląskiego; kolor żółty oznacza turystykę sakralna, kolor niebieski- kulturowa, czarny- industrialna. Główny nacisk jest położony jednak zgodnie z potencjałem rejonu na promocje turystyki aktywnej, terenów naturalnych, rekreacji, aktywnego wypoczynku, które symbolizuje kolor zielony.

Konferencja prasowa

W dniu 15 lipca 2015r. odbyła się w Urzędzie Miasta Miasteczko Śląskie konferencja prasowa dotycząca perspektywy finansowej PROW 2014-2020.
Podczas konferencji Prezes Zarządu Piotr Leksy zaprezentował zebranym Stowarzyszenie LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska" wraz z danym podstawowymi Stowarzyszenia. Poinformował o możliwości ubiegania się o dofinansowanie w konkursach ogłaszanych przez LGD. Przedstawił harmonogram najbliższych działań Stowarzyszenia w szczególności prac związanych z przygotowaniem Lokalnej Strategi Rozwoju na lata 2014-2020.
Poniżej notatka prasowa do wykorzystania.