Konsultacje społeczne dot. Lokalnych kryteriów wyboru operacji w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020, wraz z procedurą ustalania i zmiany kryteriów

Poddajemy pod konsultacje społeczne projekt zmian Lokalnych kryteriów wyboru operacji w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020, wraz z procedurą ustalania i zmiany kryteriów.

Ewentualne uwagi do proponowanych zmian prosimy składać w terminie do 08 marca br. drogą elektroniczną (biuro@lesnakrainalgd.pl).

Projekt zmian Lokalnych kryteriów wyboru operacji

Warsztat analityczny na temat realizacji LSR i działań LGD!

W dniu 28 stycznia br. o godz. 11:00 w Karczmie Koszwice ul. Polna 1, 42-772 Koszwice odbędzie się warsztat analityczny na temat realizacji LSR i działań LGD w 2018r. W warsztacie udział wezmą pracownicy biura LGD, członkowie Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej LGD, koordynatorzy gminni, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego odpowiedzialny za PROW i RLKS oraz przedstawiciele sąsiednich LGD. Podczas warsztatu wypracujemy ustalenia dotyczące koniecznych działań do wdrożenia w kolejnym roku realizacji LSR, które umieścimy na naszej stronie internetowej do konsultacji społecznej.

Wizyta studyjna - "Dobre praktyki w podejmowaniu działalności gospodarczej"

Dnia 13.12.2018 r. razem z przedsiębiorcami, przedstawicielami gmin i wszystkimi chętnymi odwiedziliśmy kilku naszych beneficjentów. Zorganizowana przez Stowarzyszenie LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” wizyta studyjna miała na celu zaprezentowanie wszystkim chętnym działalności, jakie dzięki funduszom uzyskanym poprzez LGD mogli założyć nasi beneficjenci.

Dowiedz się więcej

Zapraszamy do wypełniania ankiety!

Zapraszamy Państwa - mieszkańców naszego regionu a zwłaszcza gmin, które są położone w obszarze działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” (gminy: Ciasna, Herby, Kalety, Kochanowice, Koszęcin, Krupski Młyn, Miasteczko Śląskie, Pawonków, Pilchowice, Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek, Tworóg, Wielowieś, Zbrosławice) do wyrażenia opinii na temat warunków życia w Państwa gminie.

Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu.

Prosimy o składanie ankiet do 31.12.2018r.

Ankieta

Informacja

Informujemy, że w związku z osiągniętym poziomem wskaźników w ramach przedsięwzięć:

- P.2.1.1.  Budowa lub modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej;

- P.3.2.1. Wzmocnienie potencjału i współpraca organizacji pozarządowych;

- P.3.2.3. Zwiększenie ilości miejsc integracji społeczno-kulturalnych lub poprawa stanu już istniejących;

LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” nie ogłosi już naborów w drugim półroczu 2018r.

Dowiedz się więcej

Zgłoszenia na wizytę studyjną i śniadanie biznesowe

Informujemy, że w formularzu zgłoszeniowym zarówno na wizytę studyjną jak i śniadanie biznesowe zauważono błędny adres e-mail do przesyłania zgłoszeń. Obecnie na stronie znajdują się już poprawione wersje plików. Osoby, które już wysyłały zgłoszenia prosimy o sprawdzenie, czy formularz przesłano na poprawny adres e-mail.