Ogłoszenie 03/2019- Rozwój działalności gospodarczych (zakończone)

 

Ogłoszenia 01/2019- Podejmowanie działalności gospodarczej (zakończone)

Ogłoszenie 02/2019- Zachowanie, utrwalenie i promocja dziedzictwa lokalnego w tym lokalnych produktów i usług (zakończone)

 

Ogłoszenie 06/2018- Zachowanie tożsamości lokalnej (zakończone)

Ogłoszenia 07/2018- Budowa lub modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej (zakończone)

 

Ogłoszenie 04/2018- Rozwój działalności gospodarczych (zakończone)

Ogłoszenia 05/2018- Podejmowanie działalności gospodarczej (zakończone)

 

Ogłoszenie 01/2018- Budowa lub modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej (zakończone)

Ogłoszenie 02/2018- Promocja obszaru jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku i rekreacji (zakończone)

Ogłoszenie 03/2018- Zachowanie, utrwalenie i promocja dziedzictwa lokalnego w tym lokalnych produktów i usług (zakończone)

 

Ogłoszenie 03/2017- Podejmowanie działalności gospodarczej (zakończone)

 

Ogłoszenie 01/2017- Rozwój działalności gospodarczych (zakończone)

Ogłoszenie 02/2017- Podejmowanie działalności gospodarczej (zakończone)

 

Ogłoszenie 01/2016- Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru (zakończone)

Ogłoszenie 02/2016- Zachowanie dziedzictwa lokalnego (zakończone)

Ogłoszenie 03/2016- Aktywizacja społeczności lokalnej (zakończone)

Ogłoszenie 04/2016- Wzmocnienie kapitału społecznego (zakończone)