Zarząd Stowarzyszenia

 1. Piotr Leksy – Prezes
 2. Ewa Brodowy - Wiceprezes
 3. Katarzyna Sosada - Wiceprezes
 4. Elżbieta Wymysło – Skarbnik
 5. Izabela Spyrka - Członek Zarządu
 6. Andrzej Domagała - Członek Zarządu

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska"

 

Rada

 1. Aleksandra Skwara - Przewodnicząca Rady
 2. Marzena Koza - Wiceprzewodnicząca Rady
 3. Eugeniusz Ptak - Wiceprzewodniczący Rady
 4. Marek Bieńko - Członek Rady
 5. Iwona Burek - Członek Rady
 6. Pelagia Matuszek - Członek Rady
 7. Jakub Zych - Członek Rady
 8. Michał Napieralski - Członek Rady
 9. Mateusz Wrzyciel - Członek Rady
 10. Beata Antosik - Członek Rady
 11. Krzysztof Kuliński - Członek Rady
 12. Renata Piosek - Członek Rady
 13. Grzegorz Poloczek - Członek Rady
 14. Magdalena Rekus - Członek Rady
 15. Justyna Dziemba - Członek Rady
Regulamin Rady Stowarzyszenia LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska"
 

Komisja Rewizyjna

 1. Katarzyna Pietrzak - Przewodniczący Komisji
 2. Artur Konfederak – Wiceprzewodniczący Komisji
 3. Marek Parys - Członek Komisji

Regulamin Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska"

Walne Zebranie Członków
 Lista członków Walnego Zebrania znajduję się w zakładce Członkowie