Zespół biura Leśnej Krainy Górnego Śląska

Piotr Leksy - Dyrektor Biura

Piotr Leksy
Dyrektor Biura

e-mail: piotr.leksy@lesnakrainalgd.pl
tel. 693 399 332
Katarzyna Ochman-Sozańska - Specjalista ds. animacji lokalnej i księgowości

Katarzyna Ochman-Sozańska
Specjalista ds. animacji lokalnej i księgowości

e-mail: k.sozanska@lesnakrainalgd.pl
tel. 791 584 308
Teresa Strzelecka - Specjalista ds. obsługi kancelarii

Teresa Strzelecka
Specjalista ds. monitoringu i ewaluacji

e-mail: t.strzelecka@lesnakrainalgd.pl
tel. (34) 373 52 95
tel. 793 312 315

Iwona Maruszczyk

Specjalista ds. wdrażania LSR

e-mail: i.maruszczyk@lesnakrainalgd.pl
tel. 575 033 755

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Katarzyna Pyka

 Specjalista ds. obsługi kancelarii, rozwoju oraz promocji

 e-mail: k.pyka@lesnakrainalgd.pl
 tel. 791 584 307