ANKIETA MONITORUJĄCA STOPIEŃ REALIZACJI LSR LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ,„LEŚNA KRAINA GÓRNEGO ŚLĄSKA”

Szanowni Państwo - prosimy o wypełnienie ankiety monitorującej stopień realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 wdrażanej przez LGD Leśna Kraina Górnego Śląska.
Ankieta jest anonimowa.