ANKIETA MONITORUJĄCA STOPIEŃ REALIZACJI LSR LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ,„LEŚNA KRAINA GÓRNEGO ŚLĄSKA”

Szanowni Państwo - prosimy o wypełnienie ankiety monitorującej stopień realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 wdrażanej przez LGD Leśna Kraina Górnego Śląska.
Ankieta jest anonimowa.

 

Informujemy, że dla Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” wraz z końcem 2018r. zakończył się pierwszy etap działań nazywany „kamieniem milowym”. Wiązało się to z podsumowaniem dotychczasowej działalności LGD obejmującej swym zakresem lata 2016-2018. W związku z tym zewnętrzna firma przeprowadziła kompleksowe badanie ewaluacyjne mid-term Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2020 Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”. Jego wyniki, które posłużyły do wprowadzenia zmian do głównych dokumentów LGD, zostały zawarte w poniższym dokumencie:

RAPORT Z BADANIA EWALUACYJNEGO WDROŻENIA STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGOGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ NA LATA 2016-2022 LGD „LEŚNA KRAINA GÓRNEGO ŚLĄSKA”