Matka Boska Toszecka ponownie ukoronowana

Rok 2017 okazał się przychylnym czasem dla Toszeckiej Parafii pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Sukces jaki osiągnęła parafia pozwolił na ponowne ukoronowanie Matki Boskiej Toszeckiej. Tamtejszy Proboszcz Ks. Sebastian Bensz, podjął się wyzwania dotyczącego renowacji widząc w jak złym stanie technicznym jest zabytek znajdujący się na bocznym Ołtarzu Kościoła pw. Matki Boskiej z Dzieciątkiem tzw. Toszeckiej i zaczął szukać wsparcia dla tej pięknej inicjatywy.

 

 

Był to moment w którym LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” ogłosiła nabór wniosków do dofinansowania z zakresu tematycznego „zachowanie dziedzictwa lokalnego” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Sprawy idealnie zbiegły się w czasie. Można by było uznać, że sama Matka Boska pomogła w tym działaniu.
Proboszcz jednak nie pozostał sam, na pomoc ruszył mu samorząd Toszecki i wspólnymi siłami udało się im osiągnąć sukces, którym było pozyskanie dofinansowania opiewającego na 44.500.00zł.
 

W wyniku ekspertyzy zabytku stwierdzono jednoznacznie, że stan jest tak zły, że bez podjęcia się w jak najszybszym czasie niezbędnych prac konserwatorskich mógł ulec degradacji.
Wtedy jego wartość zabytkowa mogła by spaść, a to właśnie ten obiekt stanowi jeden z najcenniejszych zabytkowych ołtarzy, który czczony jest z wielkim kultem przez odwiedzających miasto pielgrzymów. Nie tylko ołtarz okazał się w złym stanie technicznym, ale także sam budynek sakralny posiadał wiele ubytków i uszkodzeń. Głównymi problemami były uszkodzenia mechaniczne drewna, oraz ubytki niektórych fragmentów elementów snycerskich i rozpojenia szczeliny.
Prace pn.: „ Prace konserwatorskie złoconych elementów na konstrukcji i snycerce ołtarza bocznego Matki Boskiej z Dzieciątkiem w kaplicy kościoła p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej” trwały 4 miesiące a wykonywała je „Toruńska Pracownia Konserwacji Zabytków mgr sztuki Grażyna Szczerbińska”.

Proboszcz Ks. Sebastian Bensz uznał, że fakt poddania Ołtarza kompleksowej i specjalistycznej renowacji był tak ważny, że postanowił uczcić to w bardzo piękny sposób, oddając hołd Matce Boskiej. Kiedy prace dobiegły końca, odbyła się uroczystość ponownej rekoronacji Matki Boskiej Toszeckiej. Był to piękny moment. W wydarzeniu uczestniczyli prawie wszyscy mieszkańcy. Większość z nich zaangażowała się w tę uroczystość, wspólnie uczestnicząc w pochodzie. Panie nawet ubrały swoje stroje ludowe. Wszystko po to by oddać cześć Królowej, która po prawie 300 latach została ponownie ukoronowana.

Poniżej przedstawiamy krótką historię wizerunku Matki Boskiej Toszeckiej:

"Historia wizerunku Matki Boskiej Toszeckiej jest niezwykła. Znawcy uważają, że jest on wzorowany na obrazie Łukasza Cranacha Starszego, uznanego malarza niemieckiego z okresu reformacji, podobno zaprzyjaźnionego z Marcinem Lutrem. Oryginał, pierwotnie przeznaczony dla kościoła w Dreźnie, powstał po 1537 roku, dziś znajduje się w katedrze św. Jakuba w Innsbrucku. Obraz ten od początku zasłynął cudami, jednak dopiero po niemal stu latach rozwinął się jego niezwykły kult. W 1622 roku dziekan katedry w Passau, ks. Marquard Freiherr von Schwendi, urzeczony tym dziełem, polecił sporządzić jego kopię. Sława obrazu bardzo szybko rozeszła się po Europie, przyćmiewając blask pierwotnego dzieła. Do Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych, nazywanej Matką Boską Passawską lub po prostu Maria Hilf, pielgrzymowali licznie wierni z nadzieją na orędownictwo i pomoc. Były to szczególnie trudne czasy zarazy, klęsk żywiołowych, zagrożeń tureckich czy religijnych wojen. Podobno kapucyn, ojciec Marco d’Aviano (beatyfikowany przez Jana Pawła II), błogosławiąc wojska króla Jana III Sobieskiego przed historyczną bitwą pod Wiedniem, miał widzenie tej Matki Bożej z krzyżem i białym orłem nad polem bitwy. Odtąd przez wieki Jej wstawiennictwu przypisywano tamto zwycięstwo. Niewątpliwie gorliwym czcicielem tego obrazu był biskup Passau Leopold Wilhelm Habsburg, bo kiedy został biskupem diecezji wrocławskiej, naśladownictwo płótna Cranacha zostało spopularyzowane w wielu kościołach na Śląsku, w Czechach, Austrii czy Niemczech. Co ciekawsze, wszystkie kopie natychmiast zostały otoczone kultem jako słynące z nadzwyczajnych łask i do dziś czczone są tam w wielu miejscowościach. Prawdopodobnie do Toszka wizerunek zwany Matką Boską Toszecką trafił właśnie w tym okresie, stając się przez wieki obiektem pobożnych pielgrzymek. Passau w Bawarii, gdzie do dziś znajduje się pierwowzór tego obrazu, zwany tam Królową Bawarii, położone jest niespełna 50 km od Hohenau – partnerskiej gminy Toszka."