SUKCES!! Podpisanie umowy na projekt współpracy "Stwórzmy Razem Markę Lokalną"

Jest nam bardzo miło poinformować, żę w dniu 15 lutego 2018r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego podpisaliśmy wspólnie z naszym Partnerem LGD „Brynica to nie granica” umowę przyznania pomocy na realizację projektu współpracy pn. „Stwórzmy Razem Markę Lokalną”, realizowanego w ramach poddziałania 19.3 " Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem projektu będzie wykreowanie marki lokalnej produktów i usług opartych na tradycjach kulturowych, regionalnych i historycznych mieszkańców obszaru.

UMOWA "STWÓRZMY RAZEM MARKĘ LOKALNĄ