Sołectwo z wielkim potencjałem

Kolejny sukces Gminy Toszek pokazał ogromne zaangażowanie mieszkańców Sołectwa Pisarzowice oraz całej Gminy w poprawę jakości życia społeczności lokalnej.

Pisarzowice to Sołectwo znajdujące się w Gminie Toszek, które mimo niewielkiego obszaru ma w sobie ogromny potencjał. Jest nim w dużej mierze społeczność wiejska, która liczy zaledwie 355 mieszkańców.
Głównym problemem jaki nurtował mieszkańców był brak miejsca do aktywnego wypoczynku, gdzie każdy mieszkaniec mógłby spotykać się z przyjaciółmi, spędzać aktywnie czas bawiąc się na świeżym powietrzu oraz odpocząć od codziennego zgiełku.
Mieszkańcy wielokrotnie zgłaszali problem przy okazji spotkań sołeckich lub na sesjach Rady Miejskiej Toszka, jednak budżet nie pozwalał na zrealizowanie tak kosztownej inwestycji wyłącznie z środków własnych Gminy i Sołectwa.
Ostatecznie prośba mieszkańców została wysłuchana przez pracowników Samorządu Toszeckiego, którzy zgodzili się złożyć wniosek o dofinansowanie inwestycji  za pośrednictwem Biura LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”, który zatytułowano „Zagospodarowanie Terenu Sołectwa Pisarzowice poprzez budowę placu zabaw dla mieszkańców Gminy Toszek”

Pomysł okazał się trafiony. Wspólny wysiłek samorządu Toszeckiego, mieszkańców oraz Sołtysa Wsi Pisarzowice sprawił, że w tej malowniczej okolicy powstała atrakcja dla każdego.
Na terenie powstałego obiektu nie ma żadnych barier wiekowych. Odpowiednie zagospodarowanie wyznaczonego obszaru przyczyniło się do tego, że to miejsce może być wykorzystywane nie tylko do aktywnego wypoczynku dla dzieci, ale także jako strefa relaksu dla młodzieży, rodziców a nawet Seniorów. Najważniejszym punktem realizacji projektu było stworzenie jak najlepszych warunków do integracji społecznej wśród mieszkańców. Takie inicjatywy wzmacniają przede wszystkim trudne do utrzymania w dzisiejszych czasach więzi międzyludzkie, które są potrzebne człowiekowi do zapewnienia szczęśliwego życia.

Miejsce zostało podzielone na trzy strefy:

  • Edukacyjno-zabawową,
  • Sportową,
  • Rekreacyjną.

Strefa edukacyjno – zabawowa to miejsce, w którym znajdują się: skośny ślizg strażacki, wejście linowe, drabinki, ścianka wspinaczkowa, mostek z dwiema wieżami widokowymi, drzewko linarne, huśtawka podwójna oraz huśtawka bocianie gniazdo. Są to atrakcje głównie przeznaczone dla dzieci i młodzieży, którzy rozwijają poprzez zabawę swoją wyobraźnię, bawiąc się przy tym z rówieśnikami.

Strefa sportowa- zawiera zewnętrzną siłownię plenerową składającą się z urządzeń przeznaczonych głównie do ćwiczeń mięśni klatki piersiowej oraz mięśni ud i nóg. Siłownia jest przeznaczona dla osób w każdym wieku. Działa korzystnie na nasze samopoczucie zwiększając poziom endorfin oraz poprawia sprawność fizyczną i zdrowie.

Strefa rekreacyjna – jest obszarem, gdzie znajduje się miejsce do wspólnego biesiadowania, czyli grill oraz ławeczki na których można odpocząć i spędzić wspólnie czas w miłej atmosferze.

Pisarzowicki plac zabaw jest miejscem w pełni bezpiecznym dzięki zainstalowanemu ogrodzeniu, o które zadbał Samorząd Toszecki.

Wartość utworzonej inwestycji wyniosła 50 000,00zł a kwota dofinansowania projektu: 29 867,00zł.

Zrealizowana inwestycja to nie wszystko co miało miejsce na tym terenie. Zapał jaki mają w sobie mieszkańcy Pisarzowic skłonił ich do wspólnego dbania o dobro jakim zostali obdarzeni. Od razu po zakończeniu budowy nowej atrakcji, społeczność zabrała się do wspólnej pracy i zatroszczyła się o walory estetyczne tego miejsca. Powstały piękne rabatki kwiatowe oraz skalniaki. Całość prac wykonywanych przez mieszkańców nadzorowała Pani Sołtys Monika Błażytko.

Podczas otwarcia placu zabaw dzieci przekazały Burmistrzowi Toszka – Grzegorzowi Kupczykowi piękne laurki, które przygotowały, aby okazać swoją wdzięczność. Szef Toszeckiego magistratu wzamian za ten uroczy gest poczęstował najmłodszych słodkim poczęstunkiem. Fakt ten pokazał jak bardzo Gmina oraz jej mieszkańcy są z sobą zżyci, a także jaki potencjał w sobie mają dbając codziennie o swoje wzajemne dobro.