Wyniki oceny wyboru operacji w ramach naboru 03/2017!

Dnia 30 października 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”, w czasie którego dokonano oceny wniosków złożonych w ramach naboru nr 03/2017 oraz wyboru operacji do finansowania.

Poniżej zamieszczono protokół z posiedzenia Rady LGD, listy operacji zgodnych z LSR i PROW oraz operacji wybranych do finansowania w ramach naboru nr 03/2017 wraz ze wskazaniem, które mieszczą się w limicie środków zawartych w ogłoszeniach o naborze wniosków.

Protokół z posiedzenia Rady LGD z dnia 30.10.2017 r.

Protokół z posiedzenia Rady LGD z dnia 28.11.2017 r.

Nabór 03/2017- Podejmowanie działalności gospodarczej:

    Lista operacji zgodnych z LSR

    Lista operacji zgodnych z PROW

    Lista operacji wybranych