Promocja aplikacji "Ekomuzea"

 

Aplikacja mobilna "Ekomuzea" stworzona w ramach międzynarodowego projektu współpracy "Marka Turystyczna- Sieć Ekomuzea" jest już dostępna do pobrania w sklepach Google Play i App Store. W ramach działań promocyjnych powstała także strona internetowa www.ekomuzea.pl oraz prowadzony jest fanpage na Facebooku https://www.facebook.com/EkoMuzea.

Chcąc zintensyfikować promocję naszej aplikacji, zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie koncepcji obejmującej szczegółowy plan działań promocyjnych wraz z podziałem kosztów mający na celu zwiększenie ilości pobrań aplikacji na urządzenia mobilne.

Swoje propozycje można przesyłać na maila: m.morcinek@lesnakrainalgd.pl do dnia 16.04.2021 r.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z koordynatorem projektu- Magdaleną Morcinek (tel. 731 703 031).

 

Zapytanie ofertowe nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny oraz bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranym Oferentem.